Ministr kultury přijal velvyslance Spolkové republiky Německo

12.03.2018 10:30|ministerstvo

Ilja Šmíd  dnes v 9 hodin přijal v sídle Ministerstva kultury velvyslance Spolkové republiky Německo, J. E. pana Christopha Isranga.

 

Během setkání prodiskutoval ministr kultury s panem velvyslancem současný stav kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi. Pozitivně zhodnotili průběh loňského roku, kdy se na obou stranách hranice uskutečnilo mnoho významných kulturních aktivit. „Česko-německé vztahy jsou na vynikající úrovni a zažívají v posledních desetiletích skutečné nové jaro. Po mnoha letech stagnace se vztahy z roviny oficiální dostaly na úroveň pracovní, velmi přátelskou, a získaly zcela novou dynamiku“, uvedl ministr Šmíd a dodal, že zásluhu na tom má bezpochyby i  bývalý ministr kultury Daniel Herman.

Jedním z hlavních témat společného setkání byla česká prezentace na knižním veletrhu v Lipsku. Ministr informoval německého velvyslance o plánované osobní účasti na letošním zahájení veletrhu, během kterého bude otevřen český stánek a představena prezentace v roce 2019, kdy bude Česká republika na mezinárodním knižním veletrhu hlavní hostující zemí.

Ministr Šmíd při jednání také zmínil zásadní roli, kterou na české divadelní scéně sehrává Pražský divadelní festival německého jazyka. Festival patří mezi jeden ze stěžejních projektů česko-německé spolupráce, které Ministerstvo kultury každoročně podporuje.

Stěžejní akcí v roce 2018 je připomínka výročí založení Československa a jeho 100letá historie. Klíčovým projektem celých oslav je Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava připravovaná Národním muzeum společně s dalšími partnery. Ministr poděkoval za spolupráci velvyslanectví SRN při jednání ohledně zápůjčky originálu Mnichovské dohody určeného pro tuto výstavu.

V závěru setkání  hovořil ministr Šmíd s Jeho Excelencí i o některých dalších společných kulturních projektech, jakými jsou například Dny české a německé kultury v Drážďanech. Cílem tohoto projektu je dodávat nové impulzy kulturní spolupráci v příhraničním regionu a trvale sbližovat obyvatele obou sousedních zemí prostřednictvím pestré nabídky akcí.

Velvyslance Christopha Isranga na dnešní jednání doprovodil vedoucí kulturního oddělení a šéf protokolu Velvyslanectví Spolkové republiky  Německo pan Markus Klinger.


Simona Cigánková, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.