Ministr kultury přijal velvyslance Korejské republiky

10.10.2018 15:27|ministerstvo

Antonín Staněk dnes přijal v Nostickém paláci mimořádného a zplnomocněného velvyslance Korejské republiky J.E. pana Moon Seounga-hyuna. Cílem setkání byla diskuse o možnostech prohloubení a zintenzivnění kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi.

 

Korea patří k pěti nejvýznamnějším partnerům České republiky v Asii. Česká republika je Korejci vnímána jako jedno z významných kulturních center světa. Tradičním kulturním aktivitám nebrání ani větší geografická vzdálenost. Populární je v Korejské republice česká klasická hudba, muzikály, vycházející korejské překlady českých knih, dobře funguje přítomnost české kinematografie na korejských filmových festivalech.  V roce 2018 se ČR účastnila  mezinárodního  knižního veletrhu The Seoul Book Fair 2018. Jednalo se o dosud největší českou účast na této akci.  

Během jednání ministr kultury a velvyslanec Korejské republiky shrnuli dosavadní vývoj česko-korejských kulturních výměn a vyjádřili přání vztahy v oblasti kultury ještě zintenzivnit. Ministr kultury představil korejskému velvyslanci významné mezinárodní kulturní přehlídky a festivaly v České republice, na kterých by mohli korejští umělci participovat. „Uvítáme také další bilaterální spolupráci mezi našimi příspěvkovými organizacemi, neboť záměrem ministerstva kultury je vytvářet spojení mezi institucemi,“ doplnil Antonín Staněk výčet možných oblastí spolupráce.

V  této souvislosti se nabízí řada možností, např. další posílení spolupráce Národní knihovny ČR, která byla prvním laureátem Ceny Čikči financovanou Korejskou republikou v rámci programu UNESCO Paměť světa. Zájem o spolupráci projevily další příspěvkové organizace Ministerstva kultury, jako např. Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum či Památník Lidice, který dlouhodobě úspěšně spolupracuje s korejskou stranou v rámci Mezinárodní dětské výtvarné soutěže LIDICE. 

Ministr Antonín Staněk na závěr vyjádřil připravenost Ministerstva kultury podporovat přímé kontakty mezi kulturními subjekty a rovněž posílit spolupráci na úrovni ministerstev. K tomu může sloužit aktuálně projednávaný Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky. 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.