Ministr kultury přijal německého velvyslance

08.10.2018 15:25|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk dnes přijal v sídle Ministerstva kultury velvyslance Spolkové republiky Německo, J. E. pana Christopha Isranga. Tématem setkání byla rekapitulace vzájemných kulturních vztahů a diskuze o prohloubení další spolupráce.

 

Jedním z hlavních bodů rozhovoru byla česká prezentace na mezinárodním knižním veletrhu Leipziger Buchmesse v březnu 2019 v Lipsku. Čtyřdenní veletržní prezentaci rámuje takzvaný Český rok, který odstartuje letos v polovině října na Leipziger Opernball, a který zahrnuje desítky aktivit v oblastech výtvarného umění, fotografie, komiksu, divadla, hudby, filmu apod. Ministr Staněk při jednání uvedl, že Ministerstvo kultury u příležitosti českého hostování v Lipsku 2019  výrazně rozšířilo dotační program na podporu vydání české literatury v překladu a  ve výsledku vyjde k březnu 2019 na šest desítek nových titulů zejména současné české literatury. „Od loňského roku také funguje České literární centrum, které do Čech začalo pravidelně zvát rezidenty z Německa, Rakouska i Švýcarska, a samozřejmě i dalších zemí. Chceme, aby poznali, že současná česká literatura má výrazné autory a otevírá silná témata, která mají celoevropský potenciál,“  uvedl Antonín Staněk.

Ministr kultury i německý velvyslanec se na dnešním jednání také informovali o průběhu významného roku 2018, především v kontextu připomínky výročí založení Československa a jeho stoleté historie. Klíčovým projektem celých oslav je Česko-slovenská/Slovensko - česká výstava 2018 připravovaná Národním muzeum ve spolupráci s dalšími partnery.  Na základě jednání Národního muzea, Velvyslanectví SRN v Praze, Velvyslanectví ČR v Berlíně a Politického archivu ministerstva zahraničních věcí v Berlíně byla dojednána výpůjčka významných dokumentů, důležitých pro československé dějiny -  Mnichovské dohody, Vídeňské arbitráže a Protokolu Hácha – Hitler. Ministr poděkoval za spolupráci Německému velvyslanectví při jednání s německou stranou ohledně zápůjčky těchto uvedených originálů. 

„Příští rok nás čeká další významné výročí - a to nejen českou, ale také středoevropskou kulturu, historii a politiku. Během roku 2019 si připomeneme významné historické události spojené s pádem železné opony, které nastartovaly proces demokratické transformace našich zemí,“ řekl dále ministr Staněk a představil německému velvyslanci řadu akcí, které plánují v souvislosti s výročím sametové revoluce uskutečnit příspěvkové organizace Ministerstva kultury. ČR i SRN vidí v rámci tohoto výročí prostor pro další rozvoj spolupráce česko-německých organizací a společnou připomínku listopadových událostí.

Ministr kultury poděkoval německé straně také za aktivní spolupráci při přípravě tří společných nominací na Seznam světového kulturního dědictví, konkrétně se jedná o technologii výroby modrotisku, dále o nominaci významných lázní Evropy a hornickéhoregionu Krušnohoří/Erzgebirge. „Především u nominace Krušnohoří děkuji německé straně za obrovské úsilí. Pevně věřím, že po revizi a doporučení ze strany ICOMOS bude nominace úspěšně projednána v příštím roce na zasedání Mezivládního výboru pro světové dědictví,“ uvedl ministr v závěru dnešního setkání.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.