Ministr kultury přijal íránského velvyslance

23.08.2018 11:46|ministerstvo

Antonín Staněk přijal dnes dopoledne v Nostickém paláci J. E. pana Aliho Akbara Jowkara, velvyslance Íránské islámské republiky. Předmětem diskuse bylo i rozšiřování vzájemné spolupráce mezi Českem a Íránem v oblasti kultury, která je upravena dohodou z roku 1967.

 

Spolupráce mezi Českou republikou a Íránem se orientuje především na rozvoj politických a ekonomických vazeb. Česká kultura v Íránu je propagována zejména prostřednictvím velvyslanectví ČR v Teheránu, které mimo jiné podpořilo v roce 2017 předání ocenění účastníkům 45. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE. Z Íránu bylo do soutěže zasláno 897 výtvarných prací, z toho 11 íránských mladých výtvarníků získalo ocenění.  Ministr Staněk ocenil i zastoupení tří českých filmů na 36. ročníku mezinárodního filmového festivalu FAJR. „Za příklad dobré spolupráce mohu uvést například i  vyslání českých hudebníků na třetíročník Teheránského mezinárodního festivalu současné hudby či kontakty Národní knihovny ČR s partnerskou institucí v Íránu. Spolupráce těchto institucí se zaměřuje na možnosti digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů, kdy česká strana může předat a sdělit íránským kolegům řadu neocenitelných informací a zkušeností,“ doplnil ministr Staněk při dnešním setkání.

Národní knihovna Íránu připravuje ve spolupráci s Národní knihovnou  ČR vzpomínkovou výstavu věnovanou 50. výročí úmrtí českého orientalisty a íránisty Jana Rypky. V Íránu v 19. století působilo několik českých krajanů v rámci pomoci rakouského císařství perskému šáhovi a díky nim došlo např. ke geografickému zmapování řady oblastí země včetně Teheránu nebo zavedení telegrafu. V depozitářích Národní knihovny je uloženo 149 starých perských rukopisů. Dnešní setkání podle slov ministra Staňka potvrdilo přátelské vztahy a oboustranný zájem o kulturní výměnu mezi Českou republikou a Íránem. J. E. pana Aliho Akbara Jowkara doprovodil na dnešní jednání pan Mahdi Kamyabi, 2. rada velvyslanectví Íránské islámské republiky.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.