Nastavení cookies

Ministr kultury předal tituly Nositel tradice lidových řemesel

13.09.2021 09:10|ministerstvo

U příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Uherském Hradišti byl slavnostně předán titul Nositel tradice lidových řemesel 2021 novým řemeslníkům.

 

Z rukou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka jej převzali:

Filip Trunečka, obor řemeslné zpracování vápenných omítek, Boršov
Ludmila Farkašová, obor práce z textilních vláken- výšivka, Hroznová Lhota
Jiří Danzinger ml., obor výroba modrotisku, Olešnice
Miroslav Vrtěna, obor bednářství, Štěpánov nad Svratkou

V letošním roce bylo součástí ceremoniálu také předání certifikátu UNESCO o zápisu „Ruční výroby ozdob ze skleněných foukaných perlí pro vánoční stromek“ do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Certifikát převzali z rukou ministra kultury nositelé zapsaného prvku manželé Kulhaví, firma Rautis, s.r.o., Poniklá, a emeritní ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově dr. Vladimíra Jakouběová, hlavní gestor zpracování nominace.

Jako každoročně je součástí Národního zahájení EHD výstava prezentující osobnosti Nositelů tradice lidových řemesel a výsledky jejich práce. Výstavu v Galerii Slováckého muzea slavnostně zahájil ministr kultury spolu s ředitelem Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici dr. Martinem Šimšou. Na výstavě jsou prezentovány výrobky letos oceněných Nositelů, i výrobky Nositelů všech předchozích ročníků. Celkem se zde prezentuje 35 (z celkově 82 oceněných) výrobců, kteří zastupují rozmanité tradiční materiály a obory. Kromě fotografií a zajímavých textů výstavu tvoří především výrobky z dílen prezentovaných výrobců. V rámci výstavy je připomenut také Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Výstava bude otevřena do 10. 10. 2021.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.