Ministr kultury navštíví festival sborového umění Jihlava 2018

22.05.2018 11:25|avíza

Na festivalu udělí Ilja Šmíd Cenu Ministerstva kultury profesoru Tomáši Fialovi.

 

Letošní 61. ročník festivalu se koná ve dnech 25. – 27. 5. 2018 pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída, hejtmana Kraje Vysočina a primátora statutárního města Jihlava.

V pátek 25. 5. 2018 se od 19 hodin ve Velké gotické síni jihlavské radnice uskuteční zahajovací koncert festivalu, na kterém ministr Šmíd slavnostně předá Cenu Ministerstva kultury za hudební aktivity prof. PhDr. Tomáši Fialovi, CSc., za celoživotní sbormistrovskou, pedagogickou a dirigentskou činnost v oblasti sborového zpěvu a za propagace české sborové tvorby u nás i v zahraničí. Předání se za odbor regionální a národnostní kultury zúčastní i PhDr. Václav Appl, vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit a zástupce ředitelky odboru.

V letošním roce se festivalovému publiku představí 6 soutěžních a 7 přehlídkových pěveckých sborů z ČR i zahraničí. Dramaturgie letošního ročníku bude výrazně zaměřena k uctění 100letého výročí české státnosti.
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK


http://www.nipos-mk.cz/?p=33044
http://www.fsujihlava.com/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.