Ministr kultury na Mezinárodní konferenci Českého výboru ICOM, Slovenského komitétu ICOM a ICOM Rakousko

21.11.2017 14:09|příspěvkové organizace

V Místodržitelském paláci v Moravské galerii v Brně  proběhne ve dnech 22. – 24. 11. 2017 odborná konference na téma „Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století“.

 

Slavnostní zahájení proběhne za přítomnosti Danielle Spera, předsedkyně ICOM Rakousko, Dušana Burana, předsedy Slovenského komitétu ICOM a Martiny Lehmannové, předsedkyně Českého výboru ICOM. Mezi řečníky uvítáme Sally Yerkovich, předsedkyni ETHICOM - Mezinárodního výboru ICOM pro etiku, Daniela Hermanna, ministra kultury, slavnostního zakončení se zúčastní Peter Keller generální ředitel ICOM.

Konference se zúčastní delegáti z jedenácti zemí světa, vedle zástupců z pořadatelských zemí vystoupí s příspěvkem účastníci z Německa, Ruska, Ukrajiny, Izraele, Spojených států, Japonska, Maďarska a Polska.

Vyvrcholením konference bude diskuse k vystavování komplikovaných témat z historie připravená pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů, která bude probíhat 24. 11. od 15.20 a bude veřejně přístupná.

Více informací o tématech konference
Český výbor ICOM
ICOM Rakousko
Slovenský komitét ICOM

Press Release Presumption to responsibilityMartina Lehmannová
předsedkyně Českého výboru ICOM

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.