Ministr kultury Lubomír Zaorálek společně s generálními řediteli NTM a ČF předal Francouzské republice symbolický šek s výnosem veřejné sbírky nazvané „Obnova katedrály NOTRE-DAME“

27.09.2019 11:18|ministerstvo

Za účasti vzácných hostů se v Národním technickém muzeu uskutečnil koncert, na kterém vystoupil houslista Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble. V rámci tohoto slavnostního večera byl symbolicky předán výtěžek veřejné sbírky na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži.

 

Během slavnostního večera generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr společně s generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem symbolicky předali Jeho Excelenci Rolandu Galharaguovi, velvyslanci Francouzské republiky v Praze, výtěžek v hodnotě 525 695 Kč z veřejné sbírky na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži.

Není třeba zdůrazňovat světový význam této památky gotické architektury a stavitelství. Pro naši veřejnost je tento význam o to větší, že katedrála má s našimi dějinami i významnou historickou souvislost. Z hořící katedrály byla zachráněna domnělá trnová koruna Krista, z níž získal Karel IV. od francouzského krále jeden trn, který vložil do kříže umístěného ve vrcholu svatováclavské koruny.

Ztrátu významných architektonických prvků a části stavební podstaty, jako byl historický krov katedrály Notre-Dame, si lze představit i vzhledem k tomu, že v Praze se nalézá neméně významná katedrála sv. Víta, která je stejným symbolem české státnosti jako pro Francii pařížská katedrála Notre-Dame.

„Chtěl bych všem poděkovat; i za rychlost, se kterou byla sbírka uspořádána. A vrátím se k tomu, co už zde zaznělo: Když se něco děje pět metrů za našimi hranicemi, nemysleme si, že se nás to netýká. To bylo pěkně řečeno a já bych byl rád, kdyby se toto i nadále šířilo v české zemi,” řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Generální ředitel Karel Ksandr uvedl: „Při povodních v roce 2002 zasáhla živelná katastrofa sbírky Národního technického muzea v karlínské Invalidovně. Velmi tehdy muzeu pomohla veřejná sbírka se zahraniční účastí.  Proto jsme považovali za morální povinnost alespoň trochu pomoci při obnově skvostu světové gotiky, pařížské katedrály Notre-Dame. Děkujeme za spolupráci České filharmonii, Ministerstvu kultury ČR, a hlavně všem dárcům, kteří přispěli.

Česká filharmonie ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy – FOK, PKF – Prague Philharmonia a všemi kolektivními tělesy Národního divadla, Státní opery a Kühnovým smíšeným sborem uspořádala v úterý 23. dubna 2019 ve Dvořákově síni v Rudolfinu benefiční koncert na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži. Na programu byla Stabat Mater Antonína Dvořáka pod taktovkou hlavního hostujícího dirigenta České filharmonie Tomáše Netopila. Výtěžek z dobrovolného vstupného je součástí výnosu této veřejné sbírky nazvané: „Obnova katedrály NOTRE-DAME“.

Reakce velvyslance Francie v ČR, pana Rolanda Galharagua: „Francie velice děkuje Národnímu technickému muzeu a České filharmonii za tuto ušlechtilou a krásnou iniciativu, která dokládá vaši sounáležitost a solidaritu vůči Francii, Francouzům a Francouzkám. Je také ukázkou neuvěřitelné štědrosti Čechů vůči Francii.

Na slavnostním večeru v Národním technickém muzeu bylo také připomenuto 111. výročí vzniku Národního technického muzea. Muzeum bylo založeno v roce 1908 jako Technické muzeum Království českého a během více jak sta let se stalo významnou institucí, která spravuje 76 tisíc sbírkových předmětů dokumentujících vývoj vědy a techniky v Českých zemích, jež prezentuje ve 22 expozicích v Praze, Plasích a Chomutově.  Národní technické muzeum navštěvuje množství domácích i zahraničních návštěvníků. V roce 2018 muzeum navštívilo rekordních 383 tisíc návštěvníků. Nejoblíbenější expozicí muzea je tradičně Doprava, ve které je soustředěno mnoho cenných automobilů, letadel, lokomotiv a motocyklů. Slavností koncert k výročí vzniku muzea se odehrál právě v tomto akusticky unikátním prostoru, kde mezi lokomotivami vystoupil houslový virtuóz Pavel Šporcl s temperamentní kapelou Gipsy Way Ensemble.

Foto: NTM

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.