Ministr kultury jednal v Českém Krumlově s premiérem a ředitelkou NPÚ

24.08.2018 17:56|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk se dnes v odpoledních hodinách setkal v Českém Krumlově s premiérem Andrejem Babišem, generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naděždou Goryczkovou a dalšími zástupci odborných institucí.

 

Prohlédli si město, areál Státního zámku a hradu Český Krumlov, otáčivé hlediště a Kvítkův Dvůr, mimořádně hodnotnou součást kulturní krajiny, kterou tvoří soubor zámeckých zahrad a pozemků. Tato zemědělská usedlost je historicky, majetkově, funkčně i personálně spojena se zámkem Český Krumlov od 16. století až do roku 1932, tedy téměř 400 let.

Jedním z aktuálních bodů byla také diskuze o dalším rozvoji města i areálu zámku Český Krumlov, lokality zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, která se již řadu let potýká s přetlakem turistů. Důsledkem je zhoršení kvality života pro rezidenty a rovněž snížení návštěvnického komfortu pro samotné turisty. UNESCO si tento problém uvědomuje a snaží se hledat cesty k jeho řešení. Problematika „Sustainable tourism“ je pravidelnou součástí agendy mnoha odborných akcí a seminářů. Samotné řešení je však v rukou smluvních států Úmluvy o ochraně světového dědictví - tedy konkrétně České republiky a místní samosprávy. „V případě Českého Krumlova se jako možné řešení jeví vytvoření alternativní nabídky, která může oslovit část návštěvníků klidnějším programem mimo vlastní jádro města. Variantou se může stát areál Kvítkova Dvora, který umožňuje užít si přírodního krajinného rámce města, a přitom je velmi blízko centru. Navíc jde o historickou součást areálu hradu a zámku. Stát by mohl díky přímému vlastnictví areálu rozšířeného do původního rozsahu přímo regulovat část turistického ruchu ve městě a přispět tak k trvalé udržitelnosti dalšího ekonomického rozvoje sídla. Je ovšem třeba vše řádně zvážit a propočítat, aby touto případnou investicí nebyly znemožněny investice do dalších památek v jiných krajích, které jsou již naplánovány,” uvedl ministr kultury Antonín Staněk

Se situací kolem Otáčivého hlediště a s případným využitím areálu Kvítkův Dvůr se ministr Antonín Staněk seznámil před 14 dny, kdy se na místě sešel s památkáři, ředitelem Jihočeského divadla a zástupci  KÚ. Ministr kultury tehdy uvedl, že se ještě kvůli této divadelní scéně chce setkat s místními politiky, zástupci UNESCO a hlavně s občany, než rozhodne, co s hledištěm dál. Kauza umístění otáčivého hlediště v barokních zahradách zámku Český Krumlov, národní kulturní památky, jenž je součástí památky světového dědictví UNESCO zapsané pod názvem „Historické centrum Českého Krumlova“, je jedním z citlivých témat agendy spolupráce s UNESCO de facto již od zápisu této památky na Seznam světového dědictví v roce 1992. Dnešní schůzka ministra kultury s premiérem na místě tak může přispět k vysvětlení možných řešení celé záležitosti.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.