Ministr kultury Ilja Šmíd navštívil Moravskou zemskou knihovnu

09.04.2018 12:11|příspěvkové organizace

Páteční návštěva ministra kultury a náměstkyně pro řízení sekce živého umění Kateřiny Kalistové byla věnována seznámení se s Moravskou zemskou knihovnou a především s jejími vědeckými a investičními projekty.

 Ministr kultury ocenil významnou roli knihovny jak v národním tak v mezinárodním rámci. Prohlídka fondů byla zpestřena nahlédnutím do některých ze vzácných tisků, které jsou součástí národního kulturního dědictví a které MZK spravuje. Pozornost si získal především unikátní opis Moteto Venti fulgura, procellae Wolfganga Amadea Mozarta, pocházející z Mozartovy rané duchovní kompozice či Portolán, rukopisná námořní mapa na pergamenu vzniklá roku 1591 v sicilské Messině.
Kontakt:
Jaroslava Dvořáková
E: Jaroslava.Dvorakova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.