Ministr kultury Daniel Herman přijal velvyslance Dánska J.E. pana Oleho Frijs-Madsena

30.11.2017 15:53|ministerstvo

Tématem dnešního setkání byla rekapitulace vzájemných kulturních vztahů a diskuze o možnostech prohloubení spolupráce v oblasti kultury. 

 

Obě strany se shodly na tom, že česko-dánské vztahy jsou tradičně velmi dobré a bezproblémové. Protože v Dánsku není zřízeno České centrum, odehrává se převážná část kulturní prezentace prostřednictvím zastupitelského úřadu. V Dánsku působí dva oficiální krajanské spolky, které organizují přednášky, setkání, sportovní i kulturní akce. Do češtiny je překládána řada severských autorů, velmi populární jsou severské detektivní romány. Podle Daniela Hermana je jedním z dlouholetých úspěchů ve spolupráci obou zemí  pravidelná účast Dánska na Pražském Quadriennale, nejvýznamnější prezentaci scénografie a divadelní architektury nejen u nás, ale i v celé Evropě. Důležitou oblastí vzájemné spolupráce je i dánská kinematografie, která bývá pravidelně zastoupena na významných filmových festivalech, jakými jsou Karlovarský mezinárodní filmový festival, Festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, Dny Evropského filmu, Jeden svět či Zlatá Praha. Úspěšná spolupráce probíhá i s Památníkem Terezín(příspěvkovou organizací Ministerstva kultury), který s dánskými partnery spolupracuje na úseku vzdělávání o problematice holocaustu.

Pro seznámení se s dánskou kulturou je též velmi významná činnost Skandinávského domu, který se soustavně věnuje propagaci skandinávské kultury a umění v ČR.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.