Ministr kultury ČR: poslední pracovní den v úřadu

31.07.2019 14:40|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk k dnešnímu dni, 31. 7. 2019, ukončí na základě odvolání pana prezidenta své působení na pozici ministra kultury ČR.

 

Protože doposud není znám jeho legitimní nástupce, pověřil před svým koncem na základě ustanovení § 9 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, náměstka ministra pro řízení sekce ekonomické a provozní pana René Schreiera. Jak stojí v pověřovací listině, náměstek je oprávněn „k jednání na schůzích vlády a k zastupování člena vlády na schůzi výboru nebo komise Poslanecké sněmovny včetně vyšetřovací komise“. Z toho vyplývá, že pověřený náměstek nebude řídit ministerstvo, bude pouze vykonávat nezbytné administrativní úkony a s ohledem na hlavní téma příštích týdnů, jímž bude jednání o rozpočtu, se bude jeho pracovní program týkat právě přípravy na něj.

K dnešnímu dni ministr dále vyhlásil výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha, které bylo uvolněno na základě odvolání předchozího ředitele galerie pana Jiřího Fajta pro závažná podezření z nehospodárnosti, završená podáním dvou trestních oznámení. Výběrové řízení bude dvoukolové, v prvním kole budou kandidáti posuzováni podle splnění základních požadovaných podmínek, ve druhém kole bude komise posuzovat kvalitu jimi podaného strategického rozvojového plánu. Detaily výběrového řízení jsou umístěny na webu MKČR.

Ministr Staněk dále odvolal několik členů festivalové komise (Rada pro klasickou hudbu Programu státní podpory festivalů profesionálního umění), u nichž byla jejich předchozím jednáním prokázána podjatost při rozhodování.

Závěrem Antonín Staněk poděkoval pracovníkům ministerstva a jím řízených příspěvkových organizací za spolupráci a podporu během svého ministerského mandátu. „S většinou jsem se osobně potkal během uplynulého roku při svých cestách a musím říci, že to jsou ve své většině pracovití a čestní lidé, kterým na české kultuře opravdu záleží a pomáhají jí z přesvědčení, nejenom pro peníze. Jsem rád, že Česká republika takové lidi má, a že jsem jim mohl poděkovat alespoň tím, že se mi podařilo zvýšit jejich platy.“

Pan Antonín Staněk po skončení svého mandátu zůstává členem Poslanecké sněmovny ČR, a jak se vyjádřil, bude z této pozice i nadále dohlížet na to, aby byly dotaženy všechny kauzy, kterými se v posledních měsících na ministerstvu zabýval.

 

 

Martha Häckl, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.