Ministr kultury bude zítra v Příbrami řešit pomoc kulturní památce

30.08.2018 15:01|avíza

V pátek 31. 8. 2018 se ministr kultury Antonín Staněk setká ve 13,15 hodin v Příbrami s premiérem, ministrem dopravy a starostou města. Společně si prohlédnou místní společenský dům, který je kulturní památkou; ta ale potřebuje pomoci s financováním oprav.

 

Stavba, koncipovaná v duchu moderního klasicismu, je dle odborníků z Ministerstva kultury kvalitní moderní architekturou s vysoce kultivovanými tvary a prvky; je významnou součástí městského urbanismu. Projektant Václav Hilský ve spolupráci s dalšími architekty kladl důraz na umělecký koncept, kompozici, detail a kvalitu materiálů. Přísná strohost klasicizující architektury je zjemněna užitím vlnitých prvků, a to zejména v interiéru. Hodnotu budovy zvyšuje skutečnost, že se dochovala v téměř intaktním stavu včetně kvalitní sochařské výzdoby a cenného vnitřního zařízení.

Ministr Antonín Staněk tedy na místě zjistí aktuální stav této kulturní památky a poté s vládními kolegy a starostou probere možnosti, jak Příbrami v této záležitosti pomoci. Ministerstvo kultury na úseku památkové péče totiž může poskytovat finanční podporu na obnovu kulturních památek ve smyslu § 16, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, a to prostřednictvím specificky cílených programů na obnovu kulturních památek nemovitých i movitých.

Program:  
13,15 příjezd ministra kultury do KD
13,15 – 14,00 prohlídka kulturního domu
14,20 tisková konference premiéra, obou ministrů a starosty
Místo: KD, Legionářů 400, Příbram


Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.