Ministr kultury Antonín Staněk se zúčastnil otevření ArchaeoDílny v Bavorsku

11.09.2018 17:55|ministerstvo

Nové archeologické centrum by mělo rozšířit současnou nabídku Historického parku Bärnau-Tachov, který vznikl v roce 2010 a je největším archeologickým muzeem v přírodě v Německu.

 

Na slavnostní otevření centra dnes v odpoledních hodinách přijel ministr kultury Antonín Staněk, který se při této příležitosti setkal se svým protějškem bavorským ministrem školství a kultury Berndem Siblerem a dalšími představiteli německé politické reprezentace i kulturní obce. Ministři se shodli na tom, že česko-bavorské vztahy jsou na vynikající úrovni a neustále nabízejí prostor k dalšímu růstu. Významným posunem v česko-bavorských kulturních vztazích byl nepochybně podpis Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem kultury ČR a Bavorským státním ministerstvem vzdělání a kultury, vědy a umění Svobodného státu Bavorsko SRN z roku 2015. Dokument podporuje projekty ve všech oblastech kultury – muzejnictví, památkových institucí, galerií a knihoven, stejně jako v oblasti hudby, divadla a kinematografie. Rovněž podporuje výměny expertů z uvedených oblastí a aktivity českých a bavorských institucí, zaměřené na téma společné historie.

Zejména díky aktivnímu zájmu obyvatel příhraničních regionů se v posledních letech daří uskutečňovat řadu přeshraničních kulturních projektů, například Historický park a ArchaeoCentrum Čechy – Bavorsko. Zřizovatelem parku je obecně prospěšný spolek Via Carolina - Goldene Straße. ArchaeoCentrum se zabývá výzkumem a vizualizací společného dědictví, čímž lidé z projektového území získají větší regionální identitu, vedoucí k uvědomělé konfrontaci se  společnými dějinami.

Společným dílem na obou stranách hranic je také  dnes zahájený provoz ArchaeoDílny, která bude sloužit jako pracoviště pro experimentální archeologii.  Nositelům projektu se podařilo přivést ke spolupráci významné a zkušené partnery. Za českou stranu mezi ně patří Karlova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Českého lesa Tachov.

„Vážím si toho, že jsem měl dnes příležitost navštívit toto mimořádné muzeum v přírodě, které je výjimečné nejen svým tematickým zaměřením, ale především svojí přeshraniční dimenzí.  Projekt ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, který si klade za cíl chránit a sdílet společný kulturní prostor - krom jiného spojený s osobností a dobou Karla IV. - je ukázkovým příkladem přeshraniční spolupráce našich zemí. Děkuji i spolku Via Carolina - Goldene Straße za realizaci takto projektu, navazujícího na již fungující Historický park. Především mezinárodní spolupráce univerzit ve vědecko-výzkumné činnosti dokazuje, jaký má projekt význam nejen ve společensko-kulturní oblasti, ale také na úrovni vědecké a edukativní.“

Antonín Staněk

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.