Ministr kultury Antonín Staněk ocenil osobnosti V. ročníku Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury

24.02.2019 21:57|ministerstvo

Slavnostní ceremoniál proběhl 24. února v Divadle na Vinohradech v rámci XIII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. Resortní vyznamenání již pátým rokem udělilo Ministerstvo kultury České republiky  tvůrcům, jejichž umělecká cesta byla násilně přerušena totalitní mocí, či byli kvůli svým nezlomným mravním postojům perzekvováni a zbavováni občanských práv a svobod.

 

Titul a ocenění Dámy české kultury si převzaly spisovatelky Erika Bezdíčková a Helena Havlíčková. Rytíři české kultury se v roce 2019 stali  dirigent Libor Pešek, vrchní zemský rabín, dramatik a spisovatel Karol Sidon a spisovatel a politický vězeň František Šedivý.

V obou kategoriích byli také oceněni osobnosti in memoriam. Dámami české kultury se tak staly výtvarnice sestry Jitka a Květa Válovy. Titul Rytíř české kultury byl in memoriam udělen scénografovi, malíři a politickému vězni  Bedřichu Bartákovi, historikovi, básníkovi a politickému vězni  Zdeňku Kalistovi, a dále písničkáři, publicistovi  Karlu Krylovi. Mecenáši české kultury se stali pan Pavel Faiereisl a Ladislav Vitoul.

„Nesmírně si vážím všech oceněných. Spojuje je síla osobního vzdoru proti totalitě a nesvobodě, za kterou však byli perzekvováni oni sami, ale i jejich nejbližší. Svoboda je křehká a můžeme ji opět ztratit, ani se nenadějeme. Proto je tolik důležité, abychom si připomínali naši historii, a to také díky osudům, které dnes máme možnost poznat a jejich nositelům poděkovat. Je to poděkování symbolické, velký dík za jejich statečnost, morální pevnost a odhodlání v dobách pro národ nejtěžších. Velmi si cením toho, že tuto možnost mám. Mé poděkování patří také všem, kteří nezištně a obětavě podporují českou kulturu a umělce. Bez vás by kultura nebyla úplná.“

Antonín Staněk

Resortní ocenění Dáma, Rytíř, Mecenáš české kultury je udělováno jako výraz uznání umělcům a dalším osobnostem společenského dění, kteří mimo kulturní přínos obohatili společnost také svědectvím svého života coby čestní, stateční a mravní lidé, často navzdory útlaku obou totalit 20. století. Mecenášem umění se pak stává osoba či instituce, která značnou měrou podporuje umělecké projekty i památky. Cenu tvoří kovová medaile s odznakem v etui a diplom. Cena není spojena s finančním ohodnocením. 

XIII. ročník mezinárodního festivalu Mene Tekel začíná slavnostním předáním cen Dáma, Rytíř, Mecenáš 2019 a končí 7. března 2019. Hlavním tématem je „Pronásledování rodin v době nesvobody“. V pondělí 25. února  bude v Nerudově ulici odhalena pamětní deska a proběhne Pietní akt při příležitosti 71. výročí památného pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad v roce 1948.

Medailonky oceněných

http://www.menetekel.cz/cz/

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.