Ministr kultury Antonín Staněk ocení osobnosti V. ročníku Dáma, Rytíř a Mecenáš české kultury

22.02.2019 09:39|avíza

Ve spolupráci s projektem Mene Tekel uděluje Ministerstvo kultury ČR již pátým rokem resortní vyznamenání tvůrcům, jejichž umělecká cesta byla násilně přerušena totalitní mocí, nebo byli kvůli svým nezlomným mravním postojům perzekvováni a zbavováni občanských práv a svobod.

 

Ocenění se udělují od roku 2015. Titul Rytíř nebo Dáma české kultury získávají umělci s výrazným podílem na rozvoji duchovních, etických a kulturních hodnot s ohledem na jejich statečné osobní postoje a životní osudy.  Obě ceny se mohou udělit také in memoriam. Mecenášem umění se stává osoba či instituce, která značnou měrou podporuje umělecké projekty i památky. O laureátech rozhoduje ministr kultury.  Na rozdíl od Státních cen za literaturu a překlad a Cen ministerstva kultury za přínos v jednotlivých uměleckých oborech není cena pro mecenáše spojena s finanční odměnou, tvoří ji diplom a plaketa.

Slavnostní akt proběhne v neděli 24. února 2019 v Divadle na Vinohradech od 19:30 hodin.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.