Ministr kultury Antonín Staněk navštívil Řezno

26.06.2019 16:13|ministerstvo

Návštěva bavorského Řezna proběhla 26. června 2019 u příležitosti podpisu Memoranda o porozumění mezi Národním muzeem v Praze a Domem bavorských dějin. Ministr Antonín Staněk se při této příležitosti setkal s bavorským státním ministrem pro vědu a umění Berndem Siblerem.

 

 

Pracovní cesta se uskutečnila v rámci dlouho připravovaného záměru Národního muzea a Domu bavorských dějin, jehož vrcholem by měla být společná výstava o baroku s názvem „Bavorsko-česká/Česko-bavorská výstava 2023“.

Místo konání, přesná doba jejího trvání i doprovodný program budou předmětem dalšího jednání partnerů. Výstava bude v řadě již druhým česko-bavorským výstavním projektem a naváže na Česko-bavorskou zemskou výstavu o Karlu IV, která se těšila mimořádnému zájmu na obou stranách hranice.

Po slavnostním podpisu Memoranda se ministři při jednání  informovali o současném stavu kulturní spolupráce a připravovaných projektech. „V rámci česko-německých vztahů jsou vztahy s našimi bavorskými sousedy mimořádné. Po letech stagnace se z roviny oficiální dostaly na úroveň pracovní a přátelskou a získaly zcela novou dynamiku. Sousedské vztahy mezi Bavorskem a Českem se neustále prohlubují, díky aktivnímu zájmu zúčastněných se daří uskutečňovat řadu přeshraničních uměleckých či vzdělávacích akcí. Můj velký dík patří všem aktérům, kteří se na vytváření našich přátelských vztahů podílejí,“ uvedl ministr Staněk během svého vystoupení.

Intenzivní a aktivní česko-bavorská spolupráce je důležitou součástí partnerství mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Sousedské vztahy mezi Bavorskem a Českem se neustále prohlubují a díky aktivnímu zájmu zúčastněných se daří uskutečňovat řadu přeshraničních kulturních projektů jako je například Historický park Bärnau-Tachov.  Za nejpodstatnější formální projevy česko-bavorského partnerství a přátelství je možno označit otevření Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice v r. 2014 v Praze, a dále pak Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Bavorskem, které bylo podepsáno v roce 2015.

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.