Ministr kultury Antonín Staněk navštívil Královéhradecký kraj

05.03.2019 16:43|ministerstvo

Prohlédl si objekty Vrbenského a Gayerových kasáren, Hrnčířův mlýn a Muzeum krajky ve Vamberku.

 

V krajském městě ho přivítal hejtman Jiří Štěpán a na společném setkání si představili priority, které bude kraj a ministerstvo společně řešit, například vzácný Braunův Betlém. V rámci dnešního pracovního programu si ministr Antonín Staněk prohlédl objekty Vrbenského a Gayerových kasáren, které chce Královéhradecký kraj v budoucnu přebudovat na lapidárium a depozitář nábytku. Projekt počítá i se zbudováním nových expozic. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout moderní přírodovědeckou expozici zaměřenou na krajinu, faunu a flóru severovýchodních Čech, ale nově také krajskou archeologickou expozici. Další zastávkou pracovní návštěvy ministra kultury byl Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí. Mlýn je poprvé zmíněn v opočenském urbáři r. 1598. Jeho historie je spjata s významným českým rodem pánů Trčků z Lípy nebo s Colloredo-Mansfeldy. Mlýn měl původně tři mlýnská kola poháněná vodou z Mlýnského potoka, dnes známého jako Zlatý potok. Sdružení ochránců památek ve východních Čechách připravuje projekt k jeho záchraně a podalo na MK návrh na prohlášení nemovitosti za kulturní památku.Návštěva Královéhradeckého kraje by nebyla úplná bez zastávky ve Vamberku. Města spjatého s paličkovanou krajkou. Historii krajkářství na Vamberecku lze vysledovat až do počátku 17. století s příchodem Magdalény Grambové z belgických Flander, která paličkování mezi zdejším obyvatelstvem zavedla jako robotní povinnost, čímž po dlouhém období válek dala mnoha lidem obživu. V roce 1889 vznikla ve Vamberku první česká krajkářská škola. V Muzeum krajky  každoročně probíhá od roku 2002 Bienále české krajky a samostatnou část expozice muzea tvoří také soubor unikátních děl českých umělců současné doby. Letos v únoru podal Královéhradecký kraj návrh na zapsání tradice vambereckého krajkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Ministr Antonín Staněk vyjádřil obdiv preciznímu umění podorlických krajkářek.

Martha Häckl, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.