Ministr kultury Antonín Staněk navštívil Finsko

22.02.2019 12:09|ministerstvo

Hlavními body programu zahraniční cesty bylo bilaterální jednání s finským ministrem pro evropské záležitosti, kulturu a sport Sampem Terhem a účast na zahájení výstavy Františka Kupky ve Finské Národní galerii.

 

Třídenní pracovní návštěvu zahájil ministr Staněk v Tampere, kde se zúčastnil slavnostního otevření honorárního konzulátu a  setkal se se starostou města. V Helsinkách si prohlédl novou centrální veřejnou knihovnu Oodi, která byla otevřena v prosinci 2018. Knihovna ze smrkového dřeva a skla stojí na význačném místě v centru města, přímo naproti finskému parlamentu. Kromě obrovského množství 100 000 knih nabízí knihovna veřejnosti také hudební díla a video studia, kino či dílny s 3D tiskárnami a laserovými řezacími stroji. V komplexu je rovněž návštěvnické centrum Evropské unie, které poskytuje informace o činnosti EU a jejím vlivu na každodenní život řadových občanů.  

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 ministr Antonín  Staněk s delegací navštívil muzeum umění Ateneum, kde pronesl úvodní řeč v rámci slavnostního zahájení výstavy Fr. Kupky. Muzeum  je součástí Finské národní galerie a nachází se v něm sbírka finského umění od počátků až do dnešních dob, ale také sbírky zahraničních umělců. Finská národní galerie o výstavu Fr. Kupky projevila značný zájem, protože ve Skandinávii se doposud  žádná Kupkova retrospektivní výstava nekonala. Příprava všech tří etap výstavy probíhala v úzké kooperaci a za koordinace kurátorů francouzské, české a finské strany.

Považuji tuto výstavu  za jednu z nejvýznamnějších akcí na poli kulturních výměn v posledních letech a těší mne zájem o osobu a dílo Františka Kupky ve Finsku. Zajímavé jsou rovněž informace o počtu návštěvníků této výstavy: v Paříži výstavu zhlédlo cca 230 tisíc osob, v Praze byla výstava také mimořádně úspěšná. Věřím, že stejnému zájmu se bude těšit i v Helsinkách. Jako ministr kultury České republiky jsem hrdý na to, že za českou stranu je partnerem Národní galerie v Praze, příspěvková organizace Ministerstva kultury. Chtěl bych však poděkovat i ostatním partnerům z Francie a Finska, protože bez jejich angažovanosti a spolupráce by nebylo možné tuto výstavu zrealizovat. Doufám, že tato expozice bude odrazovým můstkem pro další spolupráci našich muzejních institucí.“

Antonín StaněkObsahem pracovní návštěvy Finska bylo také bilaterální jednání s finským ministrem kultury Sampem Terhem. Oba ministři při svém setkání konstatovali, že vzájemné vztahy obou zemí jsou bezproblémové a dobré a projevili zájem na jejich dalším rozvoji. Ministr Staněk při setkání připomněl, že mezi Českou republikou a Finskem jsou realizovány četné kulturní výměny, a to především díky přímému kontaktu kulturních institucí i jednotlivců. „Právě spolupráce mezi jednotlivými kulturními subjekty realizovaná bez intervence státních institucí je nejlepším důkazem, že naše vztahy jsou fungující a mají potřebnou dynamiku. Myslím si, že do budoucna by se měla také prohloubit spolupráce na vydávání překladů české literatury ve Finsku,“ doplnil ministr kultury Antonín Staněk.  

Na závěr třídenní cesty navštívil ministr Staněk Finský národní balet. Setkal se s generální a uměleckou ředitelkou baletu a zhlédl zkoušku představení baletu Sylvia.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.