Ministr kultury Antonín Staněk jmenoval náměstkem Jiřího Vzientka

09.08.2018 14:32|ministerstvo

Agendu využití kultury a kulturního dědictví v cestovním ruchu a při formování obrazu naší společnosti v zahraničí bude na ministerstvu kultury zajišťovat náměstek Jiří Vzientek, kterého ministr Antonín Staněk jmenoval dnes. ​

 

„Již při svém nástupu do ministerského úřadu jsem zmínil, za jak důležitou považuji propagaci České republiky v zahraničí právě prostřednictvím kultury. Jiří Vzientek má v oblasti zahraničních vztahů a managementu cestovního ruchu dlouholeté zkušenosti, které při naplňování agendy bezezbytku využije,“ řekl ministr kultury Antonín Staněk.

Jiří Vzientek vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, pracoval mj. jako náměstek hejtmana pro řízení oblasti územního plánování a cestovního ruchu, jako krajský koordinátor cestovního ruchu nebo jako poradce pro zahraniční prezentaci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

„Souhlasím s panem ministrem, že propagace České republiky v zahraničí prostřednictvím kultury je velmi důležitá. Právě díky kulturnímu dědictví po našich předcích je Česká republika atraktivní destinací pro návštěvníky a cestovní ruch významnou částí naší ekonomiky. Díky kultuře je do jisté míry snazší danou zemi s jejími specifiky představit a ukázat tak, že naše kulturní tradice a památky stojí za bližší poznání.“, řekl náměstek Jiří Vzientek. 

Kromě této agendy budou v kompetenci náměstka činnosti stanovené zákonem o státní službě, tedy zastupování ministra kultury ve vládě a ve výborech a komisích Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Jiří Vzientek - životopis
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.