Nastavení cookies

Ministr Ilja Šmíd podepsal nominaci hřebčína v Kladrubech na Seznam světového dědictví UNESCO

26.01.2018 15:00|ministerstvo

Nominační dokumentace s názvem Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem byla na MK podepsána dnes, 26. ledna 2018. Svůj podpis na Ministerstvu zemědělství k ní připojil ministr Jiří Milek.

 

Nominační dokumentace byla vypracována týmem odborníků; její obsah byl koncipován s ohledem na požadavky dlouhodobé ochrany kulturních, přírodních a historických hodnot celého území s cílem zachovat toto bohatství pro budoucí generace. V září 2017 využila Česká republika možnosti předložit návrh nominace k tzv. kontrole úplnosti, na jejímž základě byly do konce roku do dokumentace zapracovány připomínky Sekretariátu UNESCO.

Podepsané finální znění nominace bude předloženo Centru světového dědictví v Paříži diplomatickou cestou do 1. února 2018. Nominace pak projde komplexním hodnotícím procesem před tím, než ji bude probírat Výbor pro světové dědictví na svém jednání pravděpodobně v roce 2019.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je spojován především s unikátním plemenem starokladrubských koní. Nominace, již dnes podepisujeme, vyzdvihuje také významné krajinotvorné prvky spojené s jeho chovem a architektonickou harmonii celého komplexu hřebčína. Kladrubský areál má potenciál oslovit zájemce o výjimečné krajinné komplexy v mezinárodním měřítku a zápis na Seznam UNESCO je přirozeným vyústěním těchto snah,“ uvedl při podpisu ministr Ilja Šmíd.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.