Ministerstvo kultury výrazně rozšiřuje podporu pro zahraniční nakladatele vydávající českou literaturu

05.06.2017 15:55|ministerstvo

Doposud ministerstvo hradilo zhruba čtvrtinu celkových nákladů na realizaci knihy, v novém dotačním programu je možné nárokovat až sedmdesát procent.

 

Zatímco v dosavadní verzi dotačního programu byla možnost žádat jen o podporu překladu, v nové verzi lze nárokovat finance na překlad, grafickou úpravu a tisk publikace, náklady spojené s úhradou autorskoprávních poplatků a propagací vydaného titulu. 

Dotační program Ministerstva kultury byl rozšířen především s ohledem na účast České republiky jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019. Má motivovat zahraniční nakladatele k většímu zájmu o českou literaturu. 

Uspět v Lipsku 2019 je naší prioritou, ale česká literatura má potenciál uspět i v překladu do jiných jazyků. Proto jsme se rozhodli, že zajistíme zahraničním nakladatelům důstojné podmínky,“ říká Kateřina Kalistová, náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění.

První uzávěrka je 15. listopadu 2017, kdy lze žádat o podporu vydání v roce 2018. Druhá uzávěrka pro rok 2018 pak bude 15. dubna 2018.

Více informací:
Support Programme for the Publication of Translations of Czech Literature Abroad
Podpora vydání české literatury v překladu
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.