Ministerstvo kultury vydalo rozhodnutí: Kotva je prohlášena za kulturní památku

11.04.2019 15:55|ministerstvo

OD Kotva je památkově chráněn. Ministerstvo kultury pod vedením ministra Antonína Staňka podruhé vydalo rozhodnutí o prohlášení obchodního domu Kotva za kulturní památku.  

 

Odbor památkové péče ministerstva kultury dospěl ke stejnému závěru jako v předešlém rozhodnutí, tedy, že obchodní dům Kotva splňuje kritéria pro prohlášení za kulturní památku. Podle správního řádu však bude obchodní dům Kotva kulturní památkou až po nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení, pokud proti němu nebude podán rozklad, což je přibližně do měsíce od vydání rozhodnutí (začátek května).

"Po nabytí právní moci obchodní dům Kotva bude opět chráněn dvakrát," řekl ministr kultury Antonín Staněk, "Jednak tím, že stojí v Pražské památkově rezervaci, jednak udělením statutu kulturní památky. Jsem rád, že lidem není lhostejný osud podobných budov a zasadím se o to, aby nebyly opomenuty ani jiné významné stavby, které naštěstí stále ještě stojí."

OD Kotva je výjimečná stavba z počátku 70. let minulého století, realizovaná architektonickou dvojicí, manžely Věrou a Vladimírem Machoninovými. Řízení o prohlášení Kotvy za kulturní památku probíhá od roku 2016, kdy se o to marně pokoušel ministr Herman (KDU-ČSL). Památkovou ochranu objektu prosadil až na podzim 2018 ministr Antonín Staněk (ČSSD). Nový majitel, První nemovitostní, a. s., ale podal proti tomuto rozhodnutí rozklad s tím, že byl jako nový vlastník opomenut. Aby nemohlo dojít k soudním sporům a stát nebyl poškozen, ministr prvoinstanční rozhodnutí z důvodu předběžné opatrnosti zrušil a vrátil věc první instanci k novému projednání v co nejkratší lhůtě. 

Postup nabytí platnosti památkové ochrany
Vybrané podrobnosti zdůvodnění prohlášení obchodního domu Kotva v Praze na Starém Městě za kulturní památku

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.