Ministerstvo kultury podpořilo v letošním roce rekordní počet překladů české literatury

13.07.2018 15:10|ministerstvo

Ministerstvo kultury podpořilo v letošním roce rekordní počet překladů české literatury do cizích jazyků: 213. Celkovou částkou přesahující 18 milionů Kč. V minulém roce bylo podpořeno 129 žádostí. Celková částka činila 8 milionů Kč.

Nárůst je daný novým formátem podpůrného programu. Od letošního roku mohou subjekty nárokovat nejen podporu překladu, ale též úhradu nákladů na autorská práva, tisk a propagaci. To vše do výše 70 % celkových nákladů.

V letošním roce se sešly celkem 304 žádosti a požadovaná suma překročila 37 milionů Kč. V roce 2017 bylo žádostí 134 s požadovanou sumou 11 milionů Kč.

Podpořené žádosti se v drtivé většině týkají samostatných knižních publikací, v menšině pak ukázek z autorských děl a tematických čísel časopisů.

„Podpora vývozu české literatury do cizích jazyků je zároveň podporou upadající zahraniční bohemistiky a obecně jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikace mezi kulturami a společnostmi – nástrojem, který vychovává a pobízí ke kritickému myšlení,“ uvedla náměstkyně Kateřina Kalistová.

 Podrobněji k programu zde: https://www.mkcr.cz/podpora-vydani-ceske-literatury-v-prekladu-517.html

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.