Ministerstvo kultury otevřelo diskusi o podpoře kreativního a uměleckého vzdělávání

27.03.2019 16:04|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk a náměstek ministra kultury Alois Mačák dnes na jednání se zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a se zástupci Unie zaměstnavatelských svazů jednali o mezirezortní podpoře sdíleného vzdělávacího systému pro rozvoj uměleckého a kreativního vzdělávání a čtenářské, informační a mediální gramotnosti.

 

Kreativní vzdělávání zahrnuje spolupráci vzdělávacích a kulturních institucí, lektorské programy kulturních zařízení, podporu alternativních výukových metod zaměřených na rozvoj individuální kreativity s cílem zvýšení účasti a zapojení žáků a studentů do uměleckých aktivit a zvyšování povědomí žáků a studentů o uměleckých oborech a další oblasti. 

"Ministerstvo kultury se snaží problematiku řešit, kreativní vzdělávání bylo předmětem několika společných celostátních i mezinárodních konferencí, a to de facto od roku 2011. Nicméně dosud stále chybí společná platforma a kontinuální komunikace. To musíme změnit. Proto ministerstvo kultury v roce 2018 odeslalo na MŠMT návrh memoranda, které prošlo v rámci úřadu vnitřním připomínkovým řízením," řekl ministr kultury Antonín Staněk. Výsledkem dnešního jednání je vznik expertní pracovní skupiny ve společné gesci obou rezortů a Unie zaměstnavatelských svazů. Pracovní skupina bude ustavena v průběhu měsíce dubna a bude se zabývat memorandem a dalšími souvisejícími otázkami. Uzavření Memoranda o spolupráci v rámci kreativního vzdělávání mezi ministerstvem kultury a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je dlouhodobým záměrem a úkolem.
 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.