Ministerstvo kultury navštívili němečtí, rakouští a švýcarští novináři

30.01.2019 12:45|ministerstvo

Čtyři dny na konci ledna se v České republice rozhodlo strávit přes 30 německých, rakouských a švýcarských novinářů společně s ředitelem Lipského knižního veletrhu Oliverem Zillem. 

 

„Program naší letošní hostující země je zcela jedinečný. Začlenění hostování do kompletního Českého roku kultury, 70 nových překladů na německém trhu a více jak 120 akcí v rámci lipského knižního veletrhu vzbuzuje již teď pozornost v knižní branži", vysvětluje ředitel veletrhu Oliver Zille.

"Jsem si jistý, že naši čtenáři učiní skvělé objevy a že budou v budoucnu  věnovat více pozornosti našim sousedům. Za tuto angažovanost bych rád poděkoval organizátorům hostující země,“ dodal.

Press trip se koná v rámci účasti České republiky na březnovém Lipském knižním veletrhu (21. až 24. března 2019).

„Hostování Česka na letošním Lipském knižním veletrhu vyvolalo v německy mluvících zemích velkou vlnu zájmu, což nás velice těší. Odpovídá tomu i množství novinářů, kteří se press tripu v České republice chtějí zúčastnit,“uvedl Martin Krafl, koordinátor projektu.

Novináři zastupují přední periodika, za Německo se jedná například o Der Tagesspiegel čiSächsische Zeitung, za Rakousko o Die Presse a za Švýcarsko o Neue Zürcher Zeitung. Do Česka ale přijíždějí i představitelé televize, např. ZDF či Deutsche Welle. Z rozhlasu se jedná např. o rozhlas MDR či televizi ORF.

Na ministerstvu kultury hosty a novináře osobně přivítal ministr Antonín Staněk.

„Prezentace šedesáti autorů, kteří stojí za překlady české literatury do německého jazyka a následná prezentace sedmdesáti překladů nejenom v průběhu 4 dnů veletrhu, ale během čtrnácti měsíců tzv. českého roku, je skutečně velkým projektem, který nemá od roku 1995 u nás obdoby,“ řekl Antonín Staněk. 

Press trip začal v Brně. Jeho zahájení proběhlo v neděli 27. ledna večer na Hvězdárně a planetáriu Brno za přítomnosti spisovatelů Arnošta Goldflama či Markéty Pilátové. V pondělí novináři prozkoumali poklady Moravské zemské knihovny a setkali se zde s ředitelem knihovny Tomášem Kubíčkem: „Naším cílem je ukázat novinářům rozmanitost českého kulturního bohatství. Literatura nežije ve vzduchoprázdnu, ale je součástí konkrétní kulturní a společenské situace. Poskytnout vhled do tohoto kontextu je úkolem týdne, který redaktoři a redaktorky z německých novin a televizí stráví v Brně a v Praze.“

Hosté navštívili novoměstskou radnici města Brna, setkali se s představiteli města, které je partnerem projektu. Dále pokračovali do funkcionalistické vily Tugendhat. V nakladatelství Host se konal speed-dating s několika spisovateli, mj. s Kateřinou Tučkovou, Janem Němcem a Alenou Mornštajnovou.

Společně s Kateřinou Tučkovou se novináři vydali v úterý 28. ledna po stopách knihy Vyhnání Gerty Schnirch. Následovala prohlídka Vily Stiassni a výstavy Nejkrásnější česká kniha v Moravské galerii.

Ve středu 30. ledna byli novináři přivítáni na Ministerstvu kultury v Praze ministrem Antonínem Staňkem a náměstkyní ministra Kateřinou Kalistovou. I zde proběhl speed-dating s Viktorií Hanišovou, Ivou Procházkovou, Petrem Stančíkem, Dorou Kaprálovou, Michalem Ajvazem  a Radkou Denemarkovou.

Odpoledne jsou pro novináře připraveny dvě literární procházky, se spisovateli Jaroslavem Rudišem a Markem Tomanem.  Dále se novináři setkají s německým  velvyslancem v Praze Dr. Christopherem Israngem a s ředitelkou Goethe institutu Angelikou Ridder. Navečer se uskuteční debata Sylvy Fischerové s moderátorem Petrem Bílkem na Filosofické fakultě UK Praha, zaměřená na 30. výročí revolučních událostí z roku 1989.

Poslední den press tripu, ve čtvrtek 31. ledna, se novináři setkají s členy dramaturgické rady projektu Lipsko 2019, která nominovala ca. 60 českých autorek a autorů do programu hostování ČR na Lipském knižním veletrhu. Než se novináři vrátí domů, mohou si ještě prohlédnout  společně s Markem Tomanem byt Jana Masaryka v Černínském paláci nebo navštívit pražská knihkupectví (Academia, Ostrov a ArtMap) za doprovodu Českého literárního centra.

Organizací Českého roku kultury v Lipsku byla Ministerstvem kultury ČR pověřena Moravská zemská knihovna.

 

http://ahojleipzig2019.de/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.