Ministerstvo kultury chce přilákat do galerií a muzeí nové návštěvníky v rámci projektu Vzdělávat a bavit

06.02.2019 14:25|ministerstvo

Otevřít instituce veřejnosti a zvýšit zájem o kulturu, to jsou cíle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v rámci projektu „Vzdělávat a bavit“, který chce k tomuto účelu spustit, a zároveň úkol pro ředitele českých a moravských galerií a muzeí pro následující roky. 

 

Bohužel jedním z největších problémů našich galerií a muzeí je stále nízká návštěvnost. A to je jedna z věcí, kterou bych rád během svého působení na ministerstvu změnil. Chci, aby se veřejné instituce staly místem, které budou vzdělávat i bavit návštěvníky, aby se do nich vraceli, trávili zde volný čas a alespoň část z nich vyměnila nedělní výlet do obchodního centra za návštěvu kulturního zařízení, které nabídne atraktivní a přátelské prostředí s programem a škálou služeb pro všechny věkové kategorie,“ představuje svůj záměr ministr kultury Antonín Staněk a upřesňuje dále svoje vize: „Mým cílem je, aby se muzea a galerie stala živým prostorem. Myslím, že každý, kdo někdy absolvoval komentovanou prohlídku výstavy s kurátorem nebo expertem, může potvrdit, jak je díky odbornému výkladu zážitek zcela jiný. To je například jedna z věcí, která dnes chybí.

Musíme vést s návštěvníky dialog, a to i prostřednictvím online světa a digitálních médií. Je potřeba, aby se i veřejné instituce přenesly do 21. století, jinak nebudou mít šanci v dnešním světě přežít. Můžeme se podívat k našim sousedům, například Albertina ve Vídni nebo Hamburger Bahnhof v Berlíně, pro nás mohou být inspirací. Jsem rád, že i u nás máme první vlaštovky, které pochopily, co dnešní návštěvník potřebuje a co mu nabídnout. Řada veřejných institucí má ale stále co dohánět,“ pokračuje ministr Staněk.

Ministerstvo chce podporovat nové a inovativní záměry, které budou instituce chytrou cestou otevírat návštěvníkům. „Jak se úkolu chopit, je na každé instituci, na každém jednotlivém řediteli. Ministerstvo by mělo především poskytnout metodická a ekonomická doporučení a samozřejmě zvýšenou finanční podporu těm, kteří tuto výzvu přijmou a budou se aktivně podílet na vytváření kulturního prostřední moderní doby,“ popisuje záměr ministr a pokračuje: „V prvé řadě musíme vytvořit podmínky, aby instituce mohly naplno využívat marketingových nástrojů, které máme dnes v dispozici. Připravuji proto nový Zákon o veřejných kulturních institucích, který mimo jiné nastaví podmínky a prostor pro obchodní činnost, kterou nyní ze zákona galerie a muzea nemohou přímo provozovat.

Ministerstvo svoji vizi staví na kvalitních službách a chytrém marketingu, který by se měl zaměřit především na následující:

  1. rozšíření a zkvalitnění služeb jako jsou komentované prohlídky, kavárny, design shopy, dětské koutky, kina a další,
  2. využívání online nástrojů k propagaci včetně zpřístupňování online sbírek,
  3. zavedení kreativních konceptů, propagace a marketingu do institucí, 
  4. programy pro zvýhodněné vstupné (vstupné zdarma) zejména pro školy, studenty a seniory.

Jedním z marketingových nástrojů může být i vstupné zdarma v určitých dnech nebo pro stálé expozice. Je to samozřejmě k široké diskuzi jakou formu zvolit a na rozhodnutí a možnostech každé instituce. Nechci nikomu nic direktivně nakazovat, ale z mého pohledu například považuji za správné, aby děti a studenti do 26 let a senioři nad 65 let měli vstup do stálých expozic zdarma,“ dodává ministr Staněk.

 

Tiskové oddělení MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.