Ministerstvo kultury bojuje za záchranu 10 tisíc knih ze vzácného fondu NK

06.06.2019 10:20|ministerstvo

Jedním z dlouhodobých rizik knižního fondu v Národní knihovně České republiky (NK ČR) je proces tzv. kyselé hydrolýzy, která postupně ničí všechny moderní knihy. Jedná se o 7,3 mil. novodobých knihovních svazků vyrobených po roce 1800. Z nich až 90 % je touto kyselou hydrolýzou postiženo.

"Odkládání znamená rozsudek smrti nad těmito knihami," říká ministr Antonín Staněk," proto jsme našli 6 milionů korun na boj s kyselou hydrolýzou."

Odborníci z NK ČR, kteří stojí před složitým rozhodováním, které ze svazků upřednostnit, protože finanční prostředky určené na každoroční odkyselení fondu nejsou pro takové množství dostatečné, proto aktuálně oslovili ministra kultury Antonína Staňka. Ten, po obeznámení se situací, uvolnil z rozpočtu Ministerstva kultury mimořádně 6 mil. Kč, což je částka, která umožní šestinásobně navýšit objem odkyselených svazků oproti dosavadnímu každoročnímu plánu.

"Pro politické spory se nesmíme přestat starat o kulturní dědictví, které náleží všem," řekl k tomu ministr kultury Antonín Staněk. "Odkládání znamená rozsudek smrti nad těmito knihami. Jsem rád, že mohu pomoci odborníkům z Národní knihovny, kteří vidí, jak jsou vzácné svazky nenávratně ničeny kyselou hydrolýzou. Šest milionů je zde dobře investováno, namísto co by se takzvaně projedlo v jednorázových akcích."

Do letošního plánu odkyselení tak byly zahrnuty všechny kriticky ohrožené svazky.  Ty jsou nyní pečlivě připravovány pro převoz k externímu partnerovi do SRN, se kterým Národní knihovna dlouhodobě spolupracuje.

„Vzhledem k závažnosti situace jsme oslovili ministra kultury Antonína Staňka, který po obeznámení se situací uvolnil z rozpočtu ministerstva kultury 6 milionů korun, což je částka, která nám umožnila šestinásobně navýšit objem odkyselených svazků oproti dosavadnímu každoročnímu plánu,“ uvedl generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda.

Celý proces odkyselení a návrat knih do fondu by měl proběhnout do konce tohoto roku.

 

 

Martha Häckl, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.