Ministerstvo kultury a Památník národního písemnictví vyhlásili 54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku

15.11.2018 00:00|příspěvkové organizace

Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví vyhlásili už 54. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat prostřednictvím online formuláře od 15. listopadu 2018 do 17. ledna 2019.

 

Pro další průběh soutěže chystají pořadatelé organizační novinky. V soutěži Nejkrásnější české knihy rokuje hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok.

Historie soutěže Nejkrásnější české knihy rokusahá až do roku 1928, ve kterém ji inicioval sběratel a bibliofil Arno Sáňka. Od roku 1928 do roku 1940 pořádal Spolek českých bibliofilů soutěž O krásnou knihu. Pravidelně se soutěž Nejkrásnější české knihy rokukoná v Památníku národního písemnictví od roku 1965. Mezinárodní odborná porota hodnotí grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a to hned v sedmi kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, knihy o výtvarném umění, katalogy a bibliofilie a autorské knihy. V každé z kategorií jsou vyhlašována tři místa, první je Ministerstvem kultury České republiky honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňkyurčenou pro studenty, která je zároveň poctou zakladateli soutěže, a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje i mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Přihlásit knihy do soutěže je možné prostřednictvím online formuláře umístěného na webových stránkách Památníku národního písemnictví do 17. ledna 2019.  Poté je bude hodnotit technická komise a mezinárodní výtvarná porota složená z grafických designérů, typografů, ilustrátorů a dalších odborníků z České republiky, Polska, Slovenska, Německa a Švýcarska. Vítězné knihy si veřejnost bude moci prohlédnout v rámci Pražské muzejní noci, mezinárodní přehlídky Designblok nebo v Moravské galerii v Brně. Vítězná kolekce knih bude představena i na mezinárodních knižních veletrzích a v roce 2020 se zúčastní soutěže o Nejkrásnější knihu světa

Autory vizuálního stylu a katalogu Nejkrásnějších českých knih 2018budou Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček, kteří v uplynulém roce vyhráli kategorii Katalogy. Pro další průběh soutěže, vyhlášení nominací a vítězů, chystají organizátoři novinky, které brzy vyhlásí a představí veřejnosti. 

Více na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Harmonogram NČKR 2018

 

Kontakt:
Bc. Veronika Havlíková 
Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
T: +420 778 757 662
M: +420 605 502 723
E: havlikova@pamatnik-np.cz
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.