Mezinárodní odborná porota rozhodla. Nominace soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018 jsou známy

14.02.2019 15:37|příspěvkové organizace

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku, kterou pořádá Ministerstvo kultury České republiky ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, již zná nominované publikace. Vybrala je technická komise, která zasedala od 7. do 8. února 2019 a mezinárodní výtvarná komise, která zasedala od 11. do 12. února 2019. 

 

Z 264 přihlášených publikací, jednoho z největšího počtu v historii soutěže, nominovala porota 50 publikací v 7 kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. dubna 2019 v CAMP – centrum architektury a městského plánování. ​

Od 15. listopadu 2018 do 17. ledna 2019 měli grafičtí designéři, umělecké školy, kulturní instituce, nakladatelství a studenti možnost přihlásit publikace do soutěže Nejkrásnější české knihy roku2018. O 264 přihlášených publikacích rozhodovala technická komise a mezinárodní výtvarná porota. V technické komisi, která hodnotí polygrafické zpracování přihlášených knih, letos zasedl jako předseda komise Josef Sedláček, dále Zdeněk Sobota, Pavlína Čížková a Přemysl Černý. „Členy technické komise deleguje presidium Svazu polygrafických podnikatelů a jejím úkolem je objektivně a vysoce profesionálně posoudit kvalitu knih v celé šíři. Sledujeme tisk, knižní vazbu, případně i kvalitu a zpracování pouzder přihlášených publikací,“ vysvětluje Josef Sedláček. Přestože kvůli kvalitativním nedostatkům technická komise jednu publikaci ze soutěže vyřadila, hodnotí celkovou kvalitu přihlášených publikací jako vysokou. „Můžeme říci, že kvalita zpracování za poslední léta stoupá. Jedním z hlavních důvodů je bezpochyby vysoká technická úroveň strojů pro tiskovou přípravu a profesionální přístup pracovníků tiskárenských provozů. Od zákazníků je také stále vyvíjen tlak na kvalitu zpracování,“ dodává Sedláček. 

Grafické zpracování přihlášených knih hodnotí mezinárodní výtvarná komise, které v tomto roce předsedala ilustrátorka Michaela Kukovičová. Dalšími členy výtvarné komise byli Paľo Bálik, Tomasz Bierkowski, Hansjakob Fehr, Torsten Köchlin, Vladimír Uhlík, Boris Meluš, Lucie Vlčková, Jiří Slíva, Jiří Toman a Lenka Vilhelmová. „Současný ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku potvrzuje trend z loňského roku – nastupuje nová výrazná generace mladých grafiků, která letos zcela ovládla kategorieKnihy o výtvarném umění a Katalogy. Oproti loňskému ročníku se zlepšila kvalita prací v kategorii Učebnicepro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky,“ zhodnotila aktuální ročník Michaela Kukovičová  předsedkyně výtvarné komise. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy rokuje, že slavnostní vyhlášení vítězných knih proběhne 5. dubna 2019 v CAMP – centrum architektury a městského plánování, kde bude možné si vítězné knihy prohlédnout. Součástí programu budou i workshopy a diskuze o grafickém designu a knižní kultuře mezi odborníky a veřejností. Vítězné knihy soutěže Nejkrásnější české knihy roku2018 budou dále prezentovány na veletrhu Svět knihy, mezinárodní přehlídce Designblok, v Moravské galerii v Brně, ale i na zahraničních knižních veletrzích. Autory katalogu a vizuální podoby slavnostního ceremoniálu 54. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku budou Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček, kteří v uplynulém roce vyhráli kategorii Katalogy

O soutěži Nejkrásnější české knihy roku
V soutěži Nejkrásnější české knihy rokuje hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z nich jsou vyhlašována tři místa, první je pak honorováno cenou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty, která je zároveň poctou zakladateli soutěže, a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Soutěž Nejkrásnější české knihy rokuse koná od roku 1965.

Porota soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2018
Nominovaní v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2018

 

Kontakt pro média
Bc. Veronika Havlíková
PR Manažer Památníku národního písemnictví a soutěže Nejkrásnější české knihy roku
Oddělení prezentace sbírky 
T: 778 757 662
M: 605 502 723
E: havlikova@pamatnik-np.cz
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.