Mezinárodní mezioborová konference Obrazy kultury a společnosti v období první republiky; Periodický tisk první republiky

01.11.2017 12:57|příspěvkové organizace

Akce proběhne v Moravské zemské knihovně v Brně 8. a 9. 11. 017

 

Moravská zemská knihovna v Brně, Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, Katedra bohemistiky FF JČU v Českých Budějovicích a Ústav české literatury a knihovnictví FF MU  pořádají ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 mezinárodní mezioborovou konferenci zaměřenou na literární a kulturní periodika první republiky. Cílem  odborné akce je představit jejich způsoby projekce světa, v němž vycházejí a který se pokoušejí utvářet, jako důsledek dobové pluralizace myšlení, soupeření i kooperace nejenom estetických konceptů. Máme v úmyslu je ukázat jako aktivní prostředky, s jejichž pomocí se příslušníci kulturní inteligence pokoušeli podílet na proměnách společnosti a vyjednávali i vlastní pozici v ní. Dobová periodika nás tedy současně zajímají jako nástroje institucionalizace určitého názoru i jako prostředky jeho legitimizace.

Kontakt:
Soňa Šinclová
T: 732 517 293
E: sinclova@mzk.cz
 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.