Mezinárodní konference Umění žije! Amatérské umění v Evropě

04.10.2018 11:20|příspěvkové organizace

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy konala mezinárodní konference Umění žije! Amatérské umění v Evropě. Konferenci pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy. Uskutečnila se pod záštitou ministra kultury pana Antonína Staňka.

 

Účastníci konference se zabývali terminologickým vymezením neprofesionálního umění, jeho systémem a podporou z veřejných zdrojů, rolí státu, samosprávy a občanské společnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích. Rovněž bylo představeno celé spektrum projektů, inspirativních příkladů a přístupů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Na konferenci vystoupili odborníci ze Slovenska, Dánska, Skotska, Nizozemska a Slovinska, kteří podali ucelený přehled o situaci v oblasti neprofesionálního umění v jejich zemích. Vedle aktuálních informací účastníci získali také cenné zahraniční kontakty ve svých oborech.

V současné době NIPOS připravuje dvojjazyčný (česko-anglický) Sborník příspěvků z konference, který vyjde jak v elektronické, tak tištěné podobě koncem tohoto roku.

 

Kontakt:
PhDr. Jindřiška Gregoriniová

Útvar koncepcí a metodiky
NIPOS
T: 221 507 949
E: gregoriniova@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
NIPOS
T:  778 702 494
E: dusek@nipos.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.