Mezinárodní konference Umění žije! Amatérské umění v Evropě

31.08.2018 11:15|příspěvkové organizace

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Umění žije! Amatérské umění v Evropě.

 

Uskuteční se pod záštitou ministra kultury pana Antonína Staňka ve dnech 20. a 21. září 2018 v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 18, Svitavy.

Konference se bude zabývat terminologickým vymezením neprofesionálního umění, jeho systémem a podporou z veřejných zdrojů, rolí státu, samosprávy a občanské společnosti v České republice a ve vybraných evropských zemích. Rovněž představí celé spektrum projektů, inspirativních příkladů a přístupů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Je určena nejen odborníkům v oblasti neprofesionálního umění, ale také pracovníkům kulturních institucí, zástupcům veřejné správy a v neposlední řadě členům spolků působícím v oblasti kultury.

Jednací jazyk: angličtina. Bude zajištěno simultánní tlumočení.

Konferenční poplatek pro účastníky činí 500,- Kč.

Datum uzávěrky registrací je 7. 9. 2018.

Registrace zde: http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-umenizije/

Program ke stažení zde: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2018/06/Program-Svitavy-3.pdf

 

Kontakty:
PhDr. Jindřiška Gregoriniová
Útvar koncepcí a metodiky
NIPOS
T: 221 507 949
E: gregoriniova@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
NIPOS
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.