Nastavení cookies

Martin Baxa udělil medaili Artis Bohemiae Amicis nizozemskému sběrateli Felixi Hessovi

11.03.2022 15:45|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa ocenil resortní medailí Artis Bohemiae Amicis celoživotní výjimečnou práci nizozemského profesora Felixe Hesse v oblasti sběratelství a šíření dobrého jména české kultury v zahraničí i v českých kulturních institucích. 

 

Ocenění je rovněž velkým poděkováním za jeho rozsáhlý dar japonských zenových obrazů ze sbírky Kaeru-an Národní galerii v Praze, která unikátní díla představí na jaře letošního roku v Salmovském paláci. Medaili s děkovným dopisem ministra kultury Martina Baxy předal v pátek 11. března 2022 v nizozemské galerii v Groningenu panu Hessovi náměstek sekce kulturního dědictví Ministerstva kultury Vlastislav Ouroda.

Ojedinělou sbírku japonské zenové tušové malby a kaligrafie z 15. až 20. století věnoval pan Felix Hess Národní galerii v roce 2019. Svým počtem více než 520 děl a výtvarnou kvalitou se jedná o unikátní soubor zenového umění nejen v evropském kontextu. V zenové malbě a kaligrafii se tuš stává jak výtvarným médiem, tak prostředníkem didaktického poselství. Obrazy zenga tím představují především nástroj meditace a duchovního prozření.

Je mi velkou ctí, že jsem mohl udělit medaili panu Felixi Hessovi za darování výsledku svého půl století trvajícího sběratelského úsilí Národní galerii v Praze. Podobný akt filantropie a mecenášství je v podmínkách České republiky zcela unikátní. Jsem si jistý, že rozhodnutí pana Hesse zajistí adekvátní a trvalou péči o darovaná díla. Národní galerie v Praze se tak stane nejvýznamnějším držitelem sbírky zenové malby ve střední Evropě a jedním z nejvýznamnějších na světě. Bude zárukou nejen zachování celistvosti sbírky, ale také vysoké odborné úrovně její prezentace pro odbornou i širokou veřejnost. Pan Felix Hess se tímto darem významně  podílí na podpoře české kultury a zároveň se dlouhodobě podílí na šíření dobrého jména české kultury a péče o kulturní dědictví v České republice. Velmi si vážím jeho mimořádného přínosu české kultuře a nepochybně nejen jménem svým, ale jménem tisíců vděčných návštěvníků za něj znovu děkuji,“ uvedl ministr kultury Martin Baxa.  

Pan Felix Hess, původním občanským povoláním matematik a fyzik a později rovněž renomovaný umělec na poli „sound designu“, začal tuto výjimečnou sbírku vytvářet před dvaceti lety převážně prostřednictvím nákupů v Japonsku.  Nacházejí se v ní díla význačných autorů, kteří jsou zastoupeni v muzejích a soukromých sbírkách v Japonsku a zahraničí. Felix Hess nasbíral více jak 570 svitkových obrazů. Celková sbírka obsahuje několik unikátních svitkových obrazů a kaligrafií již z 15. a 16. století, dále práce známých mistrů jako byl Hakuin, Sengai, Fúgai, Nantenbó a dalších a dalších, včetně ukázek mladších prací z konce 19. a 20. století.

Pan Hess se v roce 2018 rozhodl, po několika setkáních se svým dlouholetým přítelem prof. Christiaanem Jörgem a docentem Filipem Suchomelem, bývalým prorektorem Akademie múzických umění v Praze,věnovat sbírku jako celek Národní galerii. Profesor Suchomel byl zplnomocněn k jednání o sbírce s institucemi v České republice. Vzhledem k tomu, že si Felix Hess přál, aby jeho sběratelské aktivity byly známé také v rodném Nizozemí, věnoval 30 obrazů, především kaligrafií, amsterdamskému Rijksmuseu. Zbytek kolekce čítající 524 obrazů získala Národní galerie v Praze jako dar v odhadní hodnotě několika desítek milionů korun. Dalších sedm obrazů odkázal dárce NGP ve své závěti. 

Vybraná díla ze sbírky Kaeru-an vystaví Národní galerie v Praze od letošního května v Salmovském paláci. V nové stálé expozici asijského umění v Salmovském paláci budou k vidění další zenové obrazy z této výjimečné sbírky.

 

Tisková zpráva v anglickém jazyce (press release in english)

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.