Nastavení cookies

Lubomír Zaorálek se zúčastnil vernisáže výstavy Naši Němci

17.11.2021 15:20|ministerstvo

Slavnostní zahájení stálé expozice Naši Němci proběhlo 17. 11. 2021 v budově Muzea města Ústí nad Labem za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka, ministerského předsedy Saska Michaela Kretschmera, velvyslance SRN v ČR Andrease Künna, primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického, ředitele ústeckého muzea Václava Houfka, ředitele společnosti Collegia Bohemica Petra Koury, ředitelky Česko-německého fondu budoucnosti Petry Ernstbergerové a dalších čestných hostů. Výstava je výsledkem dlouhodobého přípravného procesu, který si vzal za cíl mapovat dějiny a kulturu Němců v českých zemích od raného středověku do 20. století. Expozici vytvořila obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum za podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Ústí nad Labem a Česko-německého fondu budoucnosti.

 

„Jsem velmi rád, že jsem mohl být u zahájení tak dlouho očekávané vernisáže expozice Naši Němci. Po letech stagnace se česko-německé vztahy dostaly z roviny oficiální na úroveň pracovní a přátelskou a získaly zcela novou dynamiku. Dnes nás nespojuje pouze společná hranice, je to především mimořádné zapálení aktérů, kteří se na budování a prohlubování česko-německých vztahů podílejí. Úzké propojení je zřetelné zejména v českých příhraničních regionech sousedících s Bavorskem a Saskem. Díky aktivnímu zájmu zúčastněných se přeshraniční kulturní spolupráce neustále prohlubuje a daří se rozvíjet česko-německé vztahy v duchu dobrého sousedství a partnerství. Jednotliví aktéři a společné projekty přispívají k tomu, že je rozdělení našich národů překonáváno a že vzniká nové soužití. Na mnoha místech byla vybudována vzájemná důvěra a vznikla nová přátelství. Výstava Naši Němci je dalším dílkem k prohloubení poznání společné a nedělitelné cesty našimi dějinami. Děkuji všem realizátorům a podporovatelům, kteří se do přípravy této expozice zapojili i v minulosti. Zvláštní dík patří městu Ústí nad Labem, Muzeu města Ústí nad Labem a především pak řediteli obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, Petru Kourovi a jeho týmu. Vím, že ani v tomto případě cesta ke zrodu výstavy nebyla jednoduchá, přípravu expozice a její otevření provázela řada obtížných situací, nicméně to, že se zde dnes setkáváme, značí její zdárné překonání. Přeji nejen výstavě, ale i celému muzeu, co nejvíce spokojených návštěvníků,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

V budově Muzea města Ústí nad Labem je vystaveno více než 500 předmětů, které jsou umístěny ve 22 místnostech. V jednotlivých místnostech jsou prezentovány jednotlivé etapy této historie a vzájemného soužití. Např. jedna místnost je věnována období Karla IV., jiná reformám Josefa II., další roku 1848 atd. Důležitou součástí je řada multimediálních prvků, jako např. filmové projekce, animace, 3D modely exponátů či interaktivní digitální mapy. Návštěvník se seznámí také s významnými osobnostmi českých Němců (Franz Kafka, Bertha von Suttner, Rainer Maria Rilka aj.) a zajímavou součástí expozice je ilustrace výtvarníka Jaze, který stojí za oblíbeným projektem „Opráski sčeskí historje“. K dalším zajímavostem expozice patří např. fragmenty prvního filmu natáčeného na českém území na konci 19. století (tzv. Hořický pašijový film z roku 1896) nebo popularizace Heinze Edelmanna, jediného umělce narozeného u nás, který spolupracoval s hudební skupinou Beatles.


 


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.