Lubomír Zaorálek přijal amerického velvyslance Stephena B. Kinga

01.10.2019 18:55|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek přijal dne 1. října 2019 v Nostickém paláci mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojených států amerických J.E. pana Stephena B. Kinga, kterého na jednání doprovodil pan Erik Black, kulturní atašé.

 

Předmětem rozhovoru byly vzájemné vztahy v oblasti kultury, jejichž vysokou úroveň obě strany ocenily. Ministr Zaorálek připomněl především prezentace české hudby a kultury v New Yorku, které Ministerstvo kultury v minulosti podpořilo. Ministr rovněž upozornil na významná výročí, která si Česká republika v letošním roce připomíná. K nim patří především 30. výročí pádu komunistického režimu a znovunabytí svobody. Tuto událost reflektují také mnohé z příspěvkových organizací Ministerstva kultury, které připravily pro veřejnost v této souvislosti tematicky zaměřený program. Lubomír Zaorálek představil během jednání nejvýznamnější  budoucí akci v rámci česko-americké spolupráce, kterou bude výstava Saula Steinberga v Národní galerii od června 2020. Výstava je připravena na základě velkorysého daru 12 autorových prací od Steinbergovy nadace.

Ministr Zaorálek na jednání zmínil některé další  příspěvkové organizace MK ČR, které  spolupracují s americkou stranou; například Památník Terezín, který úzce spolupracuje s United States Holocaust Memorial Museem ve Washigtonu, dále Památník Lidice, Moravské zemské muzeum nebo Institut divadelního umění. V závěru obě strany konstatovaly, že dnešní setkání posílilo bilaterální dialog v oblasti kultury,  potvrdilo přátelské vztahy a oboustranný zájem o kulturní výměnu.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.