Lubomír Zaorálek předal ocenění Artis Bohemiae Amicis řediteli Knihovnického institutu NK Vítu Richterovi

19.09.2019 15:01|ministerstvo

Prestižní ocenění Artis Bohemiae Amicis z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka dnes převzal ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky PhDr. Vít Richter. Rezortní medailí ministr kultury ocenil především jeho celoživotní zásluhy  a dlouhodobé šíření dobrého jména českého knihovnictví v České republice i v zahraničí.

 


Mám za to, že je v nejlepších rukou – a Vy pak s touto medailí ve vybrané společnosti těch, kdo se zasloužili o „šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i zahraničí“. Navíc letošek je Vaším rokem jubilejním, čili důvody ke gratulaci přibývají. Věk ale nerozhoduje, rozhodují činy – dílo. Ve Vašem případě má jasnou značku: Národní knihovna České republiky. S ní jste spojen skoro celý svůj profesní život. Pro ni, jako pro klíčovou instituci, pokud jde o národní paměť a identitu, jste po roce 1989 udělal tolik co málokdo druhý. Připomenu jen v bodech podíl na výstavbě centrálního depozitáře v Hostivaři, zásluhy o internetizaci českých veřejných knihoven a rozsáhlou práci, kterou jste odvedl z postu předsedy Svazu knihovníků a informačních pracovníků. A to jsou jen tři body z několika desítek. Přijměte mou gratulaci a velký dík,“ uvedl při předávání ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Ocenění, které v minulosti získali například dirigent Jiří Bělohlávek, choreograf Jiří Kylián nebo spisovatel Arnošt Lustig, náleží osobnostem, které významným způsobem přispívají k šíření dobrého jména české kultury. PhDr. Vít Richter je významnou osobností  českého knihovnictví a informační vědy. Vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, kde v roce 1980 získal doktorát. Prošel řadou pracovních pozic, díky kterým poznal provoz knihovny jako málokdo. Po roce 1989 se jako ředitel odboru služeb Národní knihovny stal jednou z klíčových osob této instituce.

Roku 1998 se stává ředitelem odboru knihovnictví, který se pod jeho vedením změnil v dynamické a moderní poradenské, metodické, vzdělávací a koordinační pracoviště s mnoha úkoly a širokým záběrem. V témže roce je poprvé zvolen předsedou SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Za jeho předsednictví vzrostla členská základna o více než 200 členů a byl například i vydán Kodex českých knihovníků.  Jako předseda SKIP a ÚKR prosazoval zájmy knihoven při přípravě nové podoby Knihovního zákona, Autorského zákona, Katalogu prací, Standardu VKIS atd.

Vít Richter je v neustálém kontaktu s autorskými ochrannými svazy, vydavateli a producenty, ministerstvy, knihovnami a podobně, přednáší doma i v zahraničí.

Ocenění ministr kultury předal na dnešním jednání Ústřední knihovnické rady v Liblici.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.