Nastavení cookies

Lubomír Zaorálek předal Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových aktivit

24.06.2021 16:01|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek dne 24. 6. 2021 předal Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových aktivit, které nebyly v roce 2020 předány laureátům z důvodů preventivních opatření souvisejících s pandemií koronaviru. Současně předal i ceny za rok letošní. 

 

Ministr Zaorálek poděkoval všem oceněným za jejich dlouholetou neúnavnou práci na poli neprofesionálního umění a za jejich celoživotní přínos v daném oboru. „Jsem přesvědčen, že neprofesionální umění má pro společnost zcela nezastupitelný význam. Je velmi úzce spjato s kultivací člověka, jeho tvůrčí stránkou, ale i se zásadním vkladem pro rozvoj svého okolí - vztahů, komunity, obce. Neprofesionální umělci jsou často mnohostranně talentovaní občané, kteří svým dílem zanechávají hlubokou stopu ve společnosti a posunují společenské dění příznivým směrem. Do dalších let přeji všem oceněným především hodně zdraví, radosti, osobní pohody a i nadále neutuchající energii,“ uvedl ministr Zaorálek.  

Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit v roce  2020:

  • Cena za obor dětských uměleckých aktivit byla udělena manželům Ing. Vladislavu Součkovi a Zdeně Součkové za celoživotní organizační, metodickou a pedagogickou činnost v oblasti prezentace a popularizace dětského sborového zpěvu.
  • Cena za obor tanečních aktivit byla udělena paní Naděždě Gregorové za dlouholetý přínos a umělecké a pedagogické působení v oblasti scénického tance.

Ceny Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit v roce 2021:  

  • Cena za hudební aktivity byla udělena prof. Ivanu Štrausovi za celoživotní přínos k rozvoji neprofesionálních hudebních aktivit, zejména komorní a symfonické hudby.
  • Cena za obor audiovizuální a výtvarné aktivity byla udělena prof. Rudolfu Adlerovi za dlouholetý přínos oboru amatérský film.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury MK Zuzana Malcová, náměstek ministra kultury Milan Němeček, ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská a tajemnice porot pro udělení Cen MK v oborech ZUA Jitka Ferbarová.

Seznam udělených cen za rok 2020 a 2021.

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.