Lubomír Zaorálek předal cenu Knihovna roku 2019

03.10.2019 16:05|ministerstvo

V Zrcadlové kapli Klementina dnes byla po sedmnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2019. Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Lubomír Zaorálek.

 

Ocenění se uděluje jako forma ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích, a také mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. K tomu slouží dvě kategorie: kategorie „základní knihovna“ a kategorie„významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

„Nikdy jsem nepochyboval o tom, jak důležitou roli hrají knihovny v moderní společnosti – jak důležitými nástroji jsou pro uchování národní paměti a identity, pro výchovu nových generací nejen k pravidelné četbě, ale především ke kritickému myšlení. Dobrá knihovna by ale podle mne měla být  především místem, kde se vstupuje do světa kultury a literatury. Měla by být místem setkávání, ve kterém společně můžeme poznávat svět. A důležitou roli v tomto procesu hraje především knihovník, který by měl být laskavý k nevědomým a umožnit jim do světa literatury vstoupit.  Když se mu to povede, otevře se před čtenářem nový vesmír a o to jde. Myslím si, že všichni dnes ocenění k této skutečnosti svým dílem přispěli. Gratuluji všem – a jsem si jistý, že se budeme potkávat i nadále,“ řekl ministr Zaorálek při zahájení.

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Místní knihovna ve Větrném Jeníkově za příkladné plnění knihovnických standardů, promyšlenou práci s dětským čtenářem, úzkou spolupráci se školou, obcí, pěstování vztahu k historii místa a citlivou rekonstrukci prostor knihovny.

Diplomy obdržely Místní knihovna ve Svijanech za vytvoření centra komunitních aktivit v citlivě rekonstruovaných prostorách knihovny, příkladnou práci s dětskými čtenáři a pořádání netradičních akcí pro dospělé a Obecní knihovna Lomnice za kreativní práci s dětmi a mládeží a progresívní přístup ke standardním knihovnickým službám, společně tvořícími moderní knihovnu.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. za projekt Poradenského a edukačního centra jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání, diplomem pak Doc. PhDr. Jaromír Kubíček za publikaci „Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích“, která v úplnosti reflektuje kontinuitu knihovnické práce, její nepostradatelnost pro rozvoj demokratické společnosti a uchování jejích hodnot.

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.