Nastavení cookies

Lubomír Zaorálek dnes zahájil pravidelné diskuze u kulatého stolu k budoucnosti knihoven v ČR

31.01.2020 16:52|ministerstvo

První setkání z plánované série kulatých stolů pořádaných Ministerstvem kultury zaměřených na současné a budoucí postavení knihoven a knihovníků v České republice se uskutečnilo dne 31. ledna 2020 na půdě Ministerstva kultury.

 

Odborný program byl zaměřen na téma " Knihovny jako centra celoživotního a občanského vzdělávání". Cílem diskuze bylo nadefinovat možnosti knihoven a dalších dotčených organizací a institucí státu zapojit se do procesu celoživotního a občanského vzdělávání české společnosti a zahájit intenzivní debatu nad potřebnými změnami. 

Ministr Zaorálek ve svém úvodním vystoupení poděkoval všem přítomným za podporu a zájem o současné a budoucí postavení knihoven a knihovníků v České republice. Zdůraznil, že česká společnost bude v následujících letech čelit dopadům digitalizace a robotizace. Podle jeho názoru se musí společnost na tyto změny připravit a právě knihovny  představují důležitý článek v této změně. V České republice funguje unikátní hustá síť více jak 5000 knihoven, které mají kapacity na to stát se centry celoživotního a občanského vzdělávání. Brání jim k tomu však nedostatečná legislativní úprava, nevyjasněné financování či větší provázanost zainteresovaných institucí. 

"Chtěl bych, aby se knihovny, galerie i muzea staly pevnou součástí systému vzdělávání ve školách. Jsem přesvědčen, že všechny tyto instituce mají velký potenciál pro svůj další rozvoj a rád bych pokračoval v rozhovorech na toto téma také s ministrem školství. Mou vizí je povýšit knihovny na vzdělávací, kulturní a komunitní centra dostupná pro všechny skupiny obyvatel.  Chtěl bych,  aby se staly  místem, kam si člověk bez ohledu na svůj původ a vzdělání přijde rozšířit své obzory, dál se vzdělávat, ale také trávit volný čas. Myslím si, že pokud jinde ve světě úspěšně transformovali knihovny do moderních společenských center, my to můžeme zvládnout také," řekl ministr Zaorálek.  Vize pořádání tzv. kulatých stolů prostřednictvím MK vznikla na podzim 2019 při setkání ministra kultury Lubomíra Zaorálka s knihovníky a zástupci nezávislé iniciativy Za knihovny. Dnešní neformální diskuze se zúčastnili zástupci  iniciativy Za knihovny, MŠMT, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, zástupci Knihovnického institutu NK ČR.
 
Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.