Logo připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993)

01.12.2017 11:40|ministerstvo

Rok 2018 se ponese v duchu připomínek a oslav významných výročí roku 2018 spojených s českou státností. Agentura CzechTourism připravila v souladu s usnesením vlády č. 353 ze dne 10. 5. 2017 pro oslavy nadcházejícího roku jednotný kreativní koncept a logo.

 

Logo je k dispozici zdarma nejen státním institucím, ale všem nositelům projektů k uvedeným výročím, kteří splní jedinou podmínku. Tou je vyplnění  jednoduchého předávacího protokolu, který bude sloužit k evidování institucí a subjektů, které budou s logem Oslav 2018 pracovat, a k evidování účelu jeho využití. 

Logo poskytne a informace o jeho využití bude shromažďovat agentura CzechTourism (odpovědná osoba: pan Lukáš Bajer, vedoucí projektu ČS100, mail: bajer@czechtourism.cz). Předávací protokoly je třeba potvrzené a naskenované zaslat elektronicky na mailovou adresu pana Bajera, případně k rukám jeho kolegyně Nikoly Kopečné (kopecna@czechourism.cz).  Kromě statického loga je možno využít též jeho animovanou verzi (je k dispozici na vyžádání též u pana Bajera, případně po žádosti prostřednictvím emailu vyroci2018@czechtourism.cz .

Logo vytvořila společnost Marvil s využitím původního českého autorského písma Sklonar, které je  dílem autorů současné generace české typografické školy – Martina Váchy a Marka Pistory. 

Vzor předávacího protokolu
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.