Lidice pro 21. století Vyhlášení výsledků 14. ročníku

04.06.2019 13:09|příspěvkové organizace

Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Slezské zemské muzeum pořádají 14. ročník mezinárodní vědomostní soutěže pro děti a mládežLidice pro 21. století. Hlavní část slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku začne 5. června 2019 od 10:50 v Kostele sv. Václava (Opavská kulturní organizace – Dům umění, Pekařská 12, 746 01 Opava).

 

Mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století patří mezi nejvýznamnější soutěže pro děti a mládež v České republice. Přispívá k uchování památky obyvatel obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování historického povědomí nejmladší generace o dějinách 20. století. Důraz je kladen na události 2. světové války, další totalitní režimy minulého století a jejich zasazení do kontextu světových dějin. Žáci a studenti neprokazují jen široké faktografické znalosti, ale primárně reálnou schopnost se v těchto tématech orientovat a chápat je ve všech souvislostech. Jejich práce jsou pak důkazem toho, že usilují svými schopnostmi a znalostmi o budování demokratických a občanských hodnot.

O tom, že se toto krédo daří naplňovat, svědčí skutečnost, že počet soutěžících rok od roku roste. Do 14. ročníku se přihlásiloúctyhodných 2282 jedinců z České republiky, Slovenska a Polska. Celkový počet zaregistrovaných škol letos činil 145, z toho 18 polských škol a 7 slovenských.

Slavnostní vyhlášení připravuje Památník Lidice letos ve spolupráci se Slezským zemským muzeem. Obě instituce spojuje právě téma dětí, a to v podobě sousoší Pomníku dětských obětí válek sochařky Marie Uchytilové a Jiřího Hampla. Slezské zemské muzeum vystavuje v Národním památníku II. světové války v Hrabyni sádrový model sousoší, jehož originál můžete najít v areálu pietního území v Lidicích. Pro obě instituce je vzdělávání dětí a mládeže jednou z nejdůležitějších priorit činnosti.

Předání cen vítězům
Při slavnostním vyhlášení všichni finalisté obdrží účastnický diplom a věcné ceny.Vybrané literární práce budou předčítat přední čeští umělci Máša Málková a Norbert Lichý.Soutěžící, kteří byli porotou oceněni za své literární práce zvláštní cenou, budou obdarováni skleněnou plastikou, diplomem a dalšími věcnými cenami od partnerů soutěže. Vítězové obou kategorií získají jako hlavní cenu skleněnou vázu. K dispozici budou i další krásné, užitečné a poučné ceny.

Program:
10:00 – 10:45   Registrace finalistů 

10:50               Slavnostní fanfáry

10:51 – 11:00   Přivítání a projevy hostů

11:00 – 11:15   Představení projektu – Skryté příběhy

11:15 – 11:20   Slovo o soutěži 

11:20 – 11:35   Předání ocenění finalistům soutěže

11:35 – 11:40   Čtení oceněných literárních prací

11:40 – 11:45   Předání cen poroty 

11:45 – 11:50   Čtení oceněných literárních prací

11:50                Slavnostní fanfáry 

11:55 – 12:05    Předání cen vítězům obou věkových kategorií a nejaktivnějším školám

12:05 – 12:35    Hudební vystoupení skupiny Zrní

12:35 – 12:40   Závěrečné slovo a pozvání k prohlídce Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea a Národního památníku II. světové války v Hrabyni

12:40                 Slavnostní fanfáry

Doprovodný program
13:15 – 17:00   Prohlídka Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea a Národního památníku II. světové války v Hrabyni

Po prohlídce bude pro vítěze a oceněné naplánován od 18 hodin podvečerní program v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea. Vítězové se zúčastní dvoudenní exkurze, kdy navštíví Českou televizi či Svět techniky v Ostravě.

Kontakt:
Mgr. Roman Škoda

Vztahy s veřejností, tiskový mluvčí
T: +420 739 690 566
E: skoda@lidice-memorial.cz
W: www.lidice-memorial.cz
www.lezaky-memorial.cz
www.lidice21.cz
www.mdvv-lidice.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.