Libeňský most – informace o dalším postupu Ministerstva kultury

06.02.2018 17:38|ministerstvo

Ve věci správního řízení o prohlášení mostu za kulturní památku nyní MK v zákonné lhůtě seznámí účastníky řízení se spisovým materiálem, poté vydá rozhodnutí.

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zaslala Ministerstvu kultury dopisem ze dne 31. 1. 2018 dlouho očekávaný zásadní důkaz k řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a to expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT v Praze „Stanovení zatížitelnosti Libeňského mostu V009 a zhodnocení jednotlivých prvků konstrukce ve smyslu proveditelnosti, použitelnosti, životnosti nebo případného zásahu“. Ministerstvo kultury umožnilo dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, všem účastníkům řízení seznámit se se spisovým materiálem. Lhůta pro seznámení se s tímto materiálem nyní běží, Ministerstvo kultury předpokládá vydání rozhodnutí ve věci do 19. 2. 2018. 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.