Letos odeslány 3 nominace do seznamů UNESCO

05.04.2017 15:20|ministerstvo

Rok 2017 začal aktivně, pokud jde o předložení nominací ČR do seznamů kulturního dědictví spravovaných při UNESCO.

 

V řádném termínu do 1. 2. 2017 byla nejprve předložena nominace pro zápis na Seznam světového dědictví památky: „Žatec, město chmele“. Město Žatec je totiž vynikajícím příkladem lokality, ve které se dochovalo unikátní množství zcela specifických staveb spojených se staletou historií zpracování chmele širokého venkovského zázemí, tedy skladů, sušáren, balíren a známkoven chmele, a svědectvím o postupném vývoji jednoho z nejvýznamnějších světových center zpracování a obchodu s chmelem. Je jedinečným dokladem živé tradice zpracování lokálního chmele a výjimečně dokonalým příkladem vlivu zemědělského podnikání na celkový obraz sídla, jeho urbanistickou strukturu a architekturu obytných a výrobních staveb. Nominace bude nyní procházet několika fázemi hodnotícího procesu; informace o tom, zda ji hodnotitelé doporučí Mezivládnímu výboru pro světové dědictví pro zápis, dostaneme nejdříve na jaře roku 2018.

V dalším řádném termínu - tedy do 31. 3. 2017 - předložila ČR také nominaci „Ruční výroby ozdob z foukaných perlí pro vánoční stromek“ pro zápis na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Jde o mimořádně zajímavý jev, který Muzeum Českého ráje v Turnově identifikovalo jako živou autentickou součást sklářství v severních Čechách, reprezentující nositele i lidovou řemeslnou výrobu ze skla, nesoucí výjimečné historické a etnologické svědectví. Případný zápis by Reprezentativní seznam obohatil o prvek z oblasti tradičního řemeslného zpracování skla, a zároveň by byl vyjádřením  mezinárodního uznání této specifické sklářské řemeslné výrobě v ČR.

Ve stejném termínu byla pro zápis na tento seznam předložena i nadnárodní nominace „Modrotisku – resistentního ručního tisku a barvení indigem v Evropě“. Je dílem mezinárodního týmu, složeného ze zástupců České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenska, neboť právě v těchto státech má výroba modrotisku tradici. Tato unikátní technika nachází samozřejmě uplatnění i v současnosti, a to nejen jako součást krojů a tradičních dekorací, ale i v moderním designu. Přípravu nominace koordinovala Rakouská komise pro UNESCO a ministr Herman se 20. března 2017 zúčastnil slavnostního podpisu této společné nadnárodní nominace ve Vídni.

O případném zápisu obou posledně jmenovaných nominací by měl rozhodnout Mezivládní výbor pro zachování nemateriálního kulturního dědictví na svém zasedání na konci roku 2018.

Na závěr je třeba připomenout velký úspěch společné slovensko-české nominace fenoménu „Loutkářství na Slovensku a v Česku“; tato společná nadnárodní nominace, kterou navíc považujeme za vyjádření blízkých kulturních vazeb obou zemí, byla zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví v etiopské Addis Abebě 1. 12. 2016.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.