Kurt Gödel. Boží důkaz

13.11.2018 10:31|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna připomíná celosvětově známou osobnost z oblasti matematiky a logiky.

 

Jen úzkému okruhu odborníků je známo, že jedním z nejvýznamnějších matematiků a logiků 20. století, je brněnský rodák Kurt Gödel, jemuž jsou věnovány listopadové Oči Brna. Do 30. listopadu je možné navštívit výstavu ve foyer Moravské zemské knihovny.  Výstava je součástí společného projektu MZK a Hvězdárny a planetária Brno, jenž cílí nejenom na připomenutí této výjimečné osobnosti, ale současně i na vytvoření Naučné stezky Kurta Gödela. Tuto myšlenku je možné podpořit hlasováním v rámci vyhlášené soutěžní akce města Brna s názvem Dáme na vás. 

Kurt Friedrich Gödel se narodil 8. dubna 1906 na Pekařské ulici č. 5 v Brně. Zde také vystudoval nejprve evangelickou základní školou a posléze německé gymnázium. Na vysokoškolská studia zamířil do Vídně, kde se věnoval fyzice. V té době zde působil věhlasný Vídeňský kroužek složený z později význačných logiků, filozofů a teoretiků, kteří přísahali na analýzu a logický empirismus. Gödel se záhy stal nejenom součástí kroužku, ale brzy i jedním z jeho nejvýraznějších představitelů. Zde také poprvé oznámil svou větu o neúplnosti. Krátce nato se pokoušel o interpretaci analýzy v aritmetice a výsledkem bylo tvrzení, že pojem dokazatelnosti může být definován aritmeticky. V letech 1933–1938 působil jako soukromý docent. Události, které spěly nejprve k anšlusu Rakouska a záhy ke druhé světové válce, dovedly Gödela k rozhodnutí  emigrovat do Spojených států amerických, kde nastoupil nejprve jako docent a později jako profesor na univerzitě v Princetonu. V Princetonu se s manželkou usadili v sousedství Alberta Einsteina a ekonoma Oskara Morgensterna a Einsteinův vliv se záhy projevil v Gödelově myšlení.  V roce 1949 vyšla jeho první práce o kosmologii Příklady nového typu kosmologických řešení Einsteinových rovnic gravitace. Kurt Gödel zemřel 14. ledna 1978 v nemocnici v Princetonu. 

Doprovodný program

Kontakt:
Romana Macháčková
T: 
541 646 133 
E: Romana.Machackova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.