Krátkodobá koncepce podpory kinematografie 2020

09.10.2019 15:20|příspěvkové organizace

Rada podle §13 zákona o audiovizi stanovuje koncepci a strategii podpory kinematografie.

 

Celou koncepci naleznete zde.

Kontakt:

Helena Bezděk Fraňková
Ředitelka Fondu
E: helena.frankova@fondkinematografie.cz

Petr Vítek
Předseda Rady Fondu
E: petr.vitek@fondkinematografie.cz

Monika Bartošová
Kancelář Fondu
E: monika.bartosova@fondkinematografie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.