Konference Kultura spojuje!

03.10.2019 15:22|ministerstvo

Ve dnech 2. a 3. října se ministerstvo kultury stalo místem konání Mezinárodní konference „Kultura spojuje/ Culture Connect!“ na téma Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory.

 

Pořádání konference se z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ujala příspěvková organizace Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Ve čtyřech blocích se stovka českých i zahraničních účastníků zabývá otázkami z oblasti sociálního začleňování a propojení kultury s oblastmi zdraví a vzdělávání. Pozvání na konferenci přijali zástupci MŠMT, MZ a MPSV, stejně jako představitelé neziskového sektoru a dalších veřejnosprávních institucí. Za Českou stranu přednesla příspěvek na téma Podíl Ministerstva kultury na strategii sociálního začleňování náměstkyně ministra kultury JUDr. Kateřina Kalistová. Zahraniční hosté prezentují své zkušenosti z Malty, Chorvatska, Irské republiky, Španělska, Nizozemska, Belgie a Portugalska. Organizátoři si za cíl konference vytýčili srovnání situace v ČR se zahraničními poznatky, hlavně však formulovat  úkoly v souvislosti s lepším porozuměním nejen mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva, ale i mezi jednotlivými resorty.  Dalším přínosem konference je navázání nových kontaktů v této důležité oblasti Evropské agendy pro kulturu. 

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.