Komplexní systémová podpora uměleckých projektů ve školách v Česku stále chybí, ukázala konference Střed zájmu: Umění a škola

20.11.2018 15:26|příspěvkové organizace

Celodenní konference, kterou organizoval Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a Tancem Praha z.ú, představila výsledky působení a dopady uměleckých projektů ve školách.

 

V dopolední části, která se uskutečnila v divadle PONEC, se hovořilo především o tanečních projektech, které mají ve spolupráci umělců a škol nejdelší tradici a jsou od roku 2010 doplňujícím vzdělávacím oborem Rámcového vzdělávacího programu. Tato systémová výhoda však příliš nepomáhá stabilitě projektů ani jejich šíření např. do regionů. Na lektory, hudebníky a odbornou koordinaci nejsou peníze, prostředky chybí ale i na propagaci a výzkum dopadů.   

Z celkového vyznění příspěvků na konferenci vyplývá, že zásadní bariéry vůči zavádění více uměleckých projektů do škol kromě strukturálních příčin, kdy umění není prioritou žádných strategických dokumentů, stále formují i příčiny mentální a ekonomické, tedy přetrvávající konzervativní přístup k výuce a předsudky vůči umělcům i neexistence mezirezortního dotačního programu. Působení profesionálních umělců na školách stejně jako pořádání akcí pro školy na půdě kulturních organizací přitom přinášejí synergický efekt s výrazně pozitivními dopady na rozvoj kreativity dětí.  Realizace projektů garantovaných kvalitními uměleckými organizacemi na školách je tak dosud plně v rukou vedení škol. Praxe dokazuje, že pokud je vedení školy vnímavé a uvědomuje si, že role umění je nenahraditelná jak ve společnosti, tak ve vzdělávání, vnáší již kreativní prvky do výuky z vlastní iniciativy. Adekvátně propracovaná systémová podpora těchto individuálních snah však v Česku stále chybí.

Komentář ke konferenci Umění a škola

Kontakt:
Kateřina Dušková
Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 196  
M: +420 774 849 380
E: katerina.duskova@idu.cz 
W: www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.