Komentovaná prohlídka výstavy Tomáš Hlavenka: Dobrodružství v zemi marketů

13.11.2018 15:21|příspěvkové organizace

V Moravské zemské knihovně se od letošního roku představuje první umělecká instalace z projektu dočasných realizací vytvořených přímo pro konkrétní prostor  v atriu originální expozici vytvořenou umělcem Tomášem Hlavenkou. Jako doprovodný program připravil autor pro zájemce komentovanou prohlídku, a to 15. listopadu v 16 hodin ve foyer MZK.

 

Tomáš Hlavenka svérázně zasáhl do prostoru atria knihovny, jediného kontrastního prostoru v moderní budově s bujnější přirozenou vegetací. Vystavěl zde archetypální přírodní scénu, chatku s trampskými atributy (ohniště, totem), přičemž využil přítomných prvků (např. koryto potoka s lávkou), jimž dodal vlastní významy a propojil je s celou instalací do podoby jakési “chaty v jezerní kotlině”. Všechny komponenty instalace, jež pocházejí výhradně ze sortimentu současných hobby marketů, odkazují na posuny v pohasínající trampské kultuře, na někdejší foglarovské dobrodružné romány i do určité míry na ekologickou a civilizační tematiku. To vše navázané na současnou podobu kutilství a drobného stavitelství prostřednictvím obchodních sítí, je autorovou reflexí dnešní doby s romanticko-apokalyptickým vyzněním.

Tomáš Hlavenka (*1977) se zabývá sochou, instalací, land-artem a malbou. Stěžejní pro jeho práci je krajina a vztah člověka k ní. Ve své práci využívá nejrůznější materiály od kamene, dřeva, zvířecí kosti až po polyuretanovou pěnu či prefabrikovatelné segmenty z obchodních řetězců. Použití materiálů má v Hlavenkově práci často metaforický význam. Od roku 2008 působí jako asistent v Ateliéru malířství 1 na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Pracuje střídavě v Brně a na Českomoravské vysočině v okolí Dačic. Před pěti lety si vybral pro svou práci zahradní chatku, kterou přestavěl na tzv. Chateliér.

Série site specific realizací českých výtvarných umělců v Moravské zemské knihovně v Brně je koncipována jako otevřený projekt. Umělci dostávají k dispozici prostor knihovny a je jen na nich, který veřejně přístupný prostor zvolí, jakým způsobem na něj zareagují a které výtvarné médium použijí. Každé dílo je vytvořené speciálně pro prostor knihovny, je jeho reflexí, zároveň impulzem a inspirací pro autory. Výtvarné intervence se budou nacházet mimo obvyklé tradiční výstavní prostory a plochy a návštěvníci knihovny s nimi mohou přijít do kontaktu náhodně a nečekaně. Realizace se budou postupně obměňovat, jednotlivá díla budou v knihovně k vidění po dobu dvou až tří měsíců.

V lednu se představí Matěj Smetana.

CO: Komentovaná prohlídka výstavy Tomáš Hlavenka: Dobrodružství v zemi marketů 
KDY: 15. listopadu 2018, 16 hod.
KDE: Foyer MZK (3. patro), Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a


Kontakt:
Romana Macháčková
T: 541 646 133
E: Romana.Machackova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.