Kolokvium k problematice doplňování fondů českých knihoven zahraniční literaturou

08.10.2018 11:38|příspěvkové organizace

 3. 10. 2018 se v Moravské zemské knihovně v Brně uskutečnilo kolokvium na téma cizojazyčná literatura a její doplňování do fondů českých knihoven.

 

Pozvání přijali: za Ministerstvo kultury ČR Mgr. Blanka Skučková, ředitel MZK prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitelka Knihovny Kroměřížska PhDr. Šárka Kašpárková, Zdeňka Machková z MZK, z Národní knihovny v Praze PhDr. Hanuš Hemola, Mgr. Světlana Knollová, prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. z Masarykovy univerzity v Brně, Mgr. Richard Guniš z MZK, Bc. Hana Dvořáková z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Bc. Renáta Domoráková z Městské knihovny v Novém Jičíně, Mgr. Libuše Pavlicová z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, Bc. Denisa Szaffnerová ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.Na setkání proběhla diskuze k připravované metodice pro knihovníky na doplňování fondů českých knihoven zahraniční literaturou. Připravovaná metodika by měla knihovníky navést jak a na jakých principech budovat fond zahraniční literatury v knihovně. Součástí schůzky byl také podrobný rozbor projektu Cizojazyčná literatura. Návrh toho pilotního projektu vypracovala ředitelka Knihovny Kroměřížska PhDr. Šárka Kašpárková. Ministerstvo kultury ČR tento projekt plně podpořilo a finančně zajistilo. Realizací projektu je pověřena Moravská zemská knihovna v Brně. Celý projekt je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury ve vybraných knihovnách pro potřebu jazykových dovedností obyvatel. První etapa projektu proběhla v roce 2014 a zúčastnilo se jí 15 vybraných profesionálních veřejných knihoven. Do druhé etapy, v roce 2015, bylo zahrnuto dalších 15 nových knihoven. Na druhé etapě se tak podílelo 30 knihoven. Ve třetí etapě, v roce 2016, přibylo dalších 12 knihoven a bylo tak do projektu zapojeno celkem 42 knihoven. Ve čtvrté etapě, v roce 2017, se do projektu napojilo 12 krajských knihoven, tím bylo vytvořeno 54 center cizojazyčné literatury, která pokrývají celou Českou republiku. 

Kontakt:
Zdenka Machková

T: 541 646 301
E: Zdenka.Machkova@mzk.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.